Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Nowa cyberstrategia Wielkiej Brytanii. Ma wzmocnić pozycję „globalnej cyberpotęgi”

Autor. Twan Nooitmeer/ Unsplash/ Domena publiczna

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował nową krajową strategię dotyczącą cyberbezpieczeństwa, która ma wzmocnić defensywne i ofensywne zdolności państwa w obliczu rosnącej skali ataków ze strony grup przestępczych, działąjących w cyberprzestrzeni.

Rząd chce, aby strategia umocniła „pozycję Wielkiej Brytanii jako globalnego cybermocarstwa”. Plany wzmocnienia cyberobrony kraju obejmują wdrożenie niedawno ogłoszonej infrastruktury bezpieczeństwa produktów i telekomunikacji, która nakłada minimalne standardy bezpieczeństwa na producentów inteligentnych urządzeń, a także zwiększa finansowanie cyberbezpieczeństwa sektora publicznego. Ponadto, rząd zapowiedział rozszerzenie możliwości badawczych Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) – podaje Infosecurity Magazine.

Większy nacisk ma być także postawiony na promowanie środków ofensywnych, aby wojsko i policja były lepiej wyposażone do walki z cyberzagrożeniami. By tak się stało, zwiększy się finansowanie brytyjskich National Cyber Force oraz organów ścigania, biorących udział w akcjach, których celem jest zwalczanie grup cyberprzestępczych.

Polecamy:[ Wielka Brytania planuje wzmocnienie ofensywnych działań w cyberprzestrzeni ](https://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/wielka-brytania-planuje-wzmocnienie-ofensywnych-dzialan-w-cyberprzestrzeni)

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel skomentowała: „Ta strategia znacznie poprawi reakcję rządu na stale zmieniające się zagrożenie cyberprzestępczością i wzmocni reakcję organów ścigania we współpracy z NCSC i National Cyber Force. Wszyscy mamy do odegrania rolę w ochronie przed cyberprzestępczością. Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo potraktowali to zagrożenie poważnie” - stwierdziła.

Potrzebni cyberspecjaliści

Nowa cyberstrategia ma także przyczynić się do zwiększenia puli cyberspecjalistów w Wielkiej Brytanii. By rozwijać nowe talenty, rząd ogłosił start nowej platformy szkoleniowej online „Cyber Explorers”. Ma ona umożliwić młodym naukę cyberumiejętności. Nowy program pomoże również dorosłym zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym sektorze. Z kolei firmy specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie mają być wspierane poprzez takie programy jak Cyber Runway. Nowa strategia ma być finansowana kwotą 2,6 miliarda funtów.

Sir Jeremy Fleming z agencji służb specjalnych GCHQ (Government Communications Headquarters) ocenił, że „Narodowa strategia cyberbezpieczeństwa opiera się na silnych podstawach bezpieczeństwa kraju, których częścią była praca GCHQ, szczególnie za pośrednictwem NCSC”, a dodatkowym argumentem postawienia na cyberbezpieczeństwo ma być utworzenie Narodowej Siły Cybernetycznej.

„To pokazuje, w jaki sposób Wielka Brytania może budować zdolności w całym państwie, aby nadal prosperować dzięki możliwościom w cyberprzestrzeni” – stwierdził i dodał, że UK „może budować sojusze z demokratycznymi partnerami na całym świecie, aby chronić wolną, otwartą i pokojową cyberprzestrzeń”.

Pięć filarów cyberstrategii

Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej, strategia opiera się na pięciu filarach, wśród których można wskazać jako pierwszy: wzmocnienie ekosystemu cybernetycznego w Wielkiej Brytanii poprzez inwestowanie w ludzi i umiejętności oraz pogłębianie partnerstwa między rządem, środowiskiem akademickim i przemysłem.

Drugim filarem ma być „budowanie odpornej i dobrze prosperującej cyfrowej Wielkiej Brytanii" poprzez zmniejszenie ryzyka cybernetycznego, aby firmy mogły zwiększyć korzyści ekonomiczne, wynikające z technologii cyfrowej, a obywatele byli bezpieczni w internecie i pewni, że ich dane są chronione.

Warto przeczytać: Rośnie aktywność hakerów w Wielkiej Brytanii. Firmy atakowane co 47 sekund

Kolejnym stawianym celem jest przejęcie wiodącej roli w technologiach niezbędnych dla cyberbezpieczeństwa, budowanie zdolności przemysłowych i opracowywanie ram w celu zabezpieczenia przyszłych technologii.

Dodatkowo, w strategii cyberbezpieczeństwa na 2022 rok wskazano „wzmacnianie globalnego przywództwa i wpływów w Wielkiej Brytanii na rzecz bezpieczniejszego, zamożniejszego i otwartego porządku międzynarodowego, współpraca z partnerami rządowymi i branżowymi oraz dzielenie się wiedzą, która stanowi podstawę cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii”.

Ostatni punkt dotyczy „wykrywania, zakłócania i odstraszania przeciwników w celu zwiększenia bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w cyberprzestrzeni i za jej pośrednictwem oraz bardziej zintegrowane, kreatywne i rutynowe wykorzystanie pełnego potencjału Wielkiej Brytanii".

/NB

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama