Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Interdyscyplinarne studia podyplomowe MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem

zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Fot. Wojskowa Akademia Techniczna/Modyfikacje: CyberDefence24.pl

Trzy lata, trzy edycje i ponad 60 absolwentów – to statystyki studiów podyplomowych MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Studia charakteryzuje połączenie aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych i dotyczących zarządzania. Ale ta interdyscyplinarność to nie jedyny atut studiów podyplomowych MBA realizowanych przez Wydział Cybernetyki WAT.

Program studiów został tak opracowany, żeby słuchacze zdobyli pogłębioną wiedzę oraz nabyli praktyczne umiejętności m.in. w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacjami oraz ich zasobami informacyjnymi, wdrażania strategii informacyjnych w wielu aspektach cyberbezpieczeństwa – zarówno na poziomie pojedynczej firmy, jak i na poziomie informatyzacji całego państwa, poznania zagadnień prawnych (prawa krajowego i europejskiego) związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczących postępowania z incydentem informatycznym.

Słuchacze poznają także najnowsze technologie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, zabezpieczaniem zasobów informacji, a także zarządzania systemami bezpieczeństwa IT oraz oceną ryzyka w bezpieczeństwie systemów informacyjnych organizacji.

Co ważne, twórcy programu zadbali o praktyczny wymiar studiów. Połowa godzin realizowana jest w postaci ćwiczeń bądź zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa. To pozwala przyszłym absolwentom właściwie zarządzać bezpieczeństwem informacji w organizacjach i wykorzystywać do tego najnowsze narzędzia.

Program studiów realizują wybitni specjaliści o ugruntowanym dorobku naukowym. 60% kadry stanowią nauczyciele Wydziału Cybernetyki, m.in. dziekan wydziału dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. Wśród wykładowców spoza WAT warto wspomnieć m.in. o profesorze Alessandro Armando z Uniwersytetu w Genui, dr. Konradzie Wronie – głównym naukowcu agencji NCIA w Hadze, dr hab. Agnieszce Gryszczyńskiej, prof. UKSW z Katedry Prawa Informatycznego UKSW czy Krzysztofie Silickim – zastępcy dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji.

Studia podyplomowe MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy końcowej. Zjazdy odbywają się w weekendy. Program studiów dedykowany jest osobom, które ukończyły studia wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie w różnych dziedzinach, są zainteresowane uzyskaniem nowoczesnej, wszechstronnej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa, zarządzają własnymi firmami lub są menadżerami średniego lub wyższego szczebla i mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. 

Na studia przyjmowani są zarówno pracownicy firm cywilnych, jak i przedstawiciele służb mundurowych. To bez wątpienia jedna z ważniejszych zalet i możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń przedstawicieli obu środowisk.

Studia realizowane są przy udziale wydziału DIBRIS (Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) Uniwersytetu w Genui i NATO Communications and Information Agency w Hadze.

Obecnie trwa rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Rekrutacja trwa do 11 września, a zjazdy rozpoczną się w październiku 2022. 

Swoimi opiniami o studiach podzielili się również absolwenci poprzednich edycji:

Karolina Kozłowska-Kawycz, absolwentka III edycji

Czy studia MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem to była dobra inwestycja?

Ze względu na dynamiczny rozwój technologiczny i zdalnych kanałów dostępu do różnorodnych usług, inwestycja w MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem to najlepszy krok do rozwoju własnych kompetencji, co jako menedżer zarządzający ryzykiem potwierdzam na swoim przykładzie. W dzisiejszych czasach absolutnie nie można abstrahować od uwzględniania cyberryzyk w działalności żadnej firmy, a nawet w życiu prywatnym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej, dzięki studiom MBA miałam możliwość zbudowania relacji zawodowych, które mam nadzieję będą trwałą platformą do dalszego poszerzania horyzontów i wiedzy.

Co najbardziej utkwiło Pani w pamięci z okresu studiów MBA?

Kluczowym elementem studiów MBA, oprócz zajęć dydaktycznych, była dla mnie wymiana doświadczeń uczestników i wykładowców, których profil zawodowy okazał się być bardzo zróżnicowany. Zatem najbardziej utkwiła mi w pamięci wspólna praca nad projektami oraz prezentacja ich wyników. Jednocześnie zderzenie wielu aspektów funkcjonowania cyberprzestrzeni, w szczególności z perspektywy służb mundurowych, sektora publicznego i prywatnego zapewniło niepowtarzalne poszerzenie spektrum analizy wszelkich zagadnień.

Bartosz Grodecki, absolwent III edycji

Czego nauczył się Pan na studiach MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem?

Studia miały interdyscyplinarny i przekrojowy charakter. Łączyły w sobie zarówno aspekty techniczne, prawne i menadżerskie/zarządcze z bieżącymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest to duży walor, gdyż daje możliwość łączenia wiedzy i doświadczeń wykładowców ze słuchaczami reprezentującymi różne branże i organizacje. Zaletą jest także to, że studia zachowują otwartą formułę programową, przez co każda kolejna edycja jest udoskonalana o uwagi przekazane podczas ewaluacji przez absolwentów. 

Jak Pan ocenia studia pod względem nawiązania nowych kontaktów?

Niewątpliwą zaletą każdych studiów MBA jest możliwość poznania nowych ludzi, mających różne doświadczenia zawodowe. Dotyczy to zarówno słuchaczy, jak i wykładowców. Nie inaczej jest też ze studiami MBA na WAT. Kontakty nawiązane podczas studiów bardzo szybko procentują, tworząc istotny fundament wymiany informacji i swoistej społeczności osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Dużą zaletą byłoby niewątpliwie stworzenie platformy absolwentów studiów MBA, co pozwoliłoby na stworzenie możliwości jeszcze większej wymiany kontaktów i integrowałoby słuchaczy wokół WAT. 

Adam Romańczuk, absolwent III edycji studiów

Czy studia spełniły Pana oczekiwania?

Tak. To była dobra decyzja. Jestem przekonany, że ukończenie studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa w WAT pozwolą na osiąganie kolejnych celów w mojej pracy zawodowej. W obecnych czasach, gdy trudno przewidzieć niedaleką przyszłość, gdy wzrasta ilość zagrożeń bezpieczeństwa, włączając w to zagrożenia w cyberprzestrzeni, wydaje się koniecznym budowanie dobrze zorganizowanych służb cyberbezpieczeństwa, które muszą być dobrze zarządzane. W mojej opinii studia MBA dają uprawnienia i licencję na realizację tego procesu.

Główną i chyba największą wartością dodaną studiów jest możliwość poznania osób – kadry zarządzającej z różnych obszarów gałęzi gospodarki kraju oraz możliwość wymiany doświadczeń. Niewątpliwie pomaga to również w nawiązaniu współpracy po ukończeniu studiów. W aspekcie tematyki studiów warte wskazania oraz kontynuowania w następnych edycjach są zajęcia dotyczące praktycznych aspektów cyberbezpieczeństwa omawiane przez specjalistów mających na co dzień do czynienia z tą tematyką. Warte wyróżnienia są m.in. zajęcia prowadzone z zakresu cyberprzestępczości, gdzie w sposób bardzo przystępny i ciekawy zostały przedstawione aspekty prawne, w tym funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze cyberzagrożeń. W kolejnych edycjach pokusiłbym się na zwiększenie ilości zajęć tego typu kosztem zajęć teoretycznych. 

Podsumowując, cieszę się, że miałem możliwość udziału w studiach, możliwość pozyskania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz poznania wielu ciekawych osób.

Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem?

Osoby zastanawiające się nad udziałem w studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa w WAT nie powinny sugerować się tym, że studia te dotyczyć mogą głównie tematyki wojskowości. Przeciwnie, wiedza pozyskana na studiach jest na tyle uniwersalna, że może być z powodzeniem stosowana poza strukturami militarnymi. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, to w tym zakresie, i słusznie, zagadnienia były przedstawiane w sposób ogólny. Nie trzeba posiadać wiedzy technicznej aby przystąpić do studiów. Są to studia przygotowujące kadrę, która albo już pełni funkcje kierownicze albo w niedalekiej przyszłości będzie odpowiadać za organizację i zarządzanie strukturami cyberbezpieczeństwa w  swoich organizacjach.  Dużą zaletą studiów jest to, że wykładowcy traktują studentów jako partnerów do dyskusji oraz są elastyczni jeśli chodzi o bieżące dostosowanie poruszanej tematyki, często wywołują dyskusje pomiędzy studentami. Na koniec mogę powiedzieć, że czas na studiach minął bardzo szybko i na pewno pozostanie w pamięci a poznanie wielu ciekawych osób zaowocuje nawiązaniem współpracy.

Aleksandra Paulska, absolwentka II edycji studiów

Co było podstawą wyboru kierunku studiów MBA? Czy i jak ukończone studia MBA na Wydziale Cybernetyki WAT wpłynęły na Pani karierę zawodową?

Ukończone studia MBA są obecnie niemal standardem w CV osób z kadry kierowniczej i zarządzającej. Tego typu studia wydają się być zatem naturalnym wyborem dla każdego, kto myśli o podnoszeniu swoich kompetencji i stanowią kolejny, istotny etap edukacji. Zaletą tego typu studiów jest możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych - zarówno praktyków, jak i kadry naukowej w sposób usystematyzowany, czyli na renomowanej wojskowej uczelni. Studia MBA w Wojskowej Akademii Technicznej nie tylko uzupełniają wcześniejszą edukację, ale przede wszystkim pozwalają uporządkować pozyskane informacje w trakcie intensywnego programu nauki, na który składają się setki wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez cenionych wykładowców z Polski i zagranicy.

Artykuł powstawł we współpracy z WCY WAT

Komentarze (1)

  1. CzyWarto

    Wat był elitarny do konca lat 90 może sam początek 2000. Potem to rownia pochyła jak sie przyjęło cywili ktorzy nie dostali sie na PW i UW lub przyszli tu z przypadku. W 99 roku na Cyberne na WAT bylo ponad 11 osob na 1 miejsce a miejsc bylo malutko nie pamietam moze z 50 osob. Plus dodatkowe egzaminy. Dzis kazda uczelnia w Polsce to dla mnie miernota.