Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo jednym z 5 filarów budowy cyfrowego państwa

  • Rakietowy skład kolejowe „Molodziec”. Fot. Wikipedia
    Rakietowy skład kolejowe „Molodziec”. Fot. Wikipedia

”Dostęp do sieci oraz usług publicznych musi być bezpieczny dla naszych danych oraz transakcji wszelkiego rodzaju, dokonywanych w sieci” -  tak brzmi jedna z pięciu zasad budowy cyfrowego państwa, które zostały wpisane do „Kierunków Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Dokument został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wśród pozostałych czterech filarów, na których mają się opierać działania cyfryzacyjne, prowadzone przez rząd, znalazła się m.in. zasada, że państwo ma być służebne wobec obywatela. Dzięki technologii cyfrowej powinno łączyć rozproszone instytucje i zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla też, że dla realizacji celów e-administracji, a zwłaszcza dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, niezbędne jest przyspieszenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei rozwój innowacyjnej gospodarki - jak zauważyli twórcy resortowego dokumentu - wymaga bieżącego, łatwego dostępu do danych gromadzonych przez służby publiczne. Ministerstwo dostrzega też potrzebę stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli, by mogli oni niezależnie od wieku efektywnie korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku.

Z omawianego dokumentu rządowego wynika, że bezpieczeństwo obywateli w sieci Internet powinno być stawiane na równi z ochroną militarną kraju.

„Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji, jednak do tej pory nie zbudowano w strukturach MC (Ministerstwa Cyfryzacji - przyp. red.) silnego ośrodka koordynującego ten niezmiernie istotny obszar nowoczesnej gospodarki, wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo obywateli oraz przedsiębiorców. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu skutecznie przeciwdziałać” – czytamy w opracowaniu Ministerstwa Cyfryzacji.

Autorzy "Kierunków Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych" odnotowują, że opracowany w UE projekt dyrektywy NIS, nad którą prace zakończą się w połowie br., kładzie silny akcent na cyberbezpieczeństwo. Uważają jednak, że rząd nie czekając na wdrożenie dyrektywy NIS musi stworzyć minimalne warunki ochrony cyberprzestrzeni poprzez następujące kroki:

a) powołanie w administracji państwowej zespołów ‎reagowania na incydenty komputerowe; b) powołanie w Ministerstwie Cyfryzacji Ośrodka Koordynacji Działań związanych z ochroną cyberprzestrzeni, zgodnie z zaleceniem NIK  do czasu wdrożenia docelowych struktur; c) uzupełnienie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, d) opracowanie i wdrożenie Strategii Ochrony Cyberprzestrzeni Państwa.

"Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych" mają być sygnałem dla opinii publicznej, że resort kierowany przez minister Annę Streżyńską poprzez cyberbezpieczeństwo rozumie zabezpieczenie poufności informacji, ciągłość działania systemów informatycznych i wspieranych rozwiązaniami cyfrowymi (Internet rzeczy czy Inteligentne miasta), a także ochronę prywatności obywateli w Internecie w zakresie danych gromadzonych na ich temat przez administrację publiczną. We wszystkich tych obszarach mają być - jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji -podjęte działania zmierzające do podwyższenia bezpieczeństwa obywateli.

Reklama

Komentarze

    Reklama