Reklama

Biznes i Finanse

UODO: 15 tys. zł. kary dla pośrednika pracy

fot. pxhere.com / domena publiczna
fot. pxhere.com / domena publiczna

Prezes UODO nałożył 15 tys. zł. kary na spółkę East Power z Jeleniej Góry za niezapewnienie organowi nadzoru dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – informuje urząd w komunikacie.

Spółka East Power zajmuje się pośrednictwem pracy. Jak wskazuje UODO skargę na działania firmy złożył obywatel Niemiec w niemieckim organie ochrony danych osobowych właściwym dla Nadrenii-Palatynatu, która z kolei została przejęta do rozpoznania przez polski organ z uwagi na siedzibę spółki znajdującą się na terenie Polski. Jak wskazuje UODO Spółka przetwarzała dane skarżącego w celach marketingowych, pomimo zgłoszonego przez niego sprzeciwu. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach postępowania skierował trzykrotnie do spółki wezwania do złożenia wyjaśnień, jednak dwa z nich pozostały bez odpowiedzi natomiast na jedno spółka udzieliła odpowiedzi, które w opinii Urzędu „były niepełne i wewnętrznie sprzeczne. W ocenie Prezesa UODO były one dalece niewystarczające do ustalenia stanu faktycznego sprawy”.

Urząd uznał, że spółka celowo utrudnia przebieg postępowania oraz lekceważy obowiązki związane ze współpracą z organem nadzoru, co wiązało się ze wszczęciem postępowania w sprawie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej.

„Wskazać w tym miejscu należy, że utrudnianie i uniemożliwianie uzyskania dostępu do informacji, których Prezes UODO żądał i żąda od Spółki, a które niewątpliwie są w posiadaniu Spółki (…), stoi na przeszkodzie wnikliwemu rozpatrzeniu sprawy, skutkuje również nadmiernym i nieuzasadnionym przedłużaniem postępowania, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami rządzącymi postępowaniem administracyjnym” – wskazał PUODO w decyzji wydanej do sprawy. 

Z uwagi na charakter, wagę i czas trwania naruszenia, umyślny charakter naruszenia oraz na niezadowalający stopień współpracy z UODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydował się na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 15.000 PLN.

SG / Komunikat PUODO

Reklama

Komentarze

    Reklama