Reklama

Biznes i Finanse

Sektor MŚP może ubiegać się o dofinansowanie w obszarze cyfryzacji

fot.  Charles Forerunner/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Charles Forerunner/ Unsplash/ Domena publiczna

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem ma być zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 51 do 255 tys. zł. Wnioski można zgłaszać w terminie do 20 października 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój.

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł.

"Nowy konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma na celu przede wszystkim zapewnienie wsparcia finansowego przedsiębiorcom, którzy planują kupić lub licencjonować oprogramowania oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych. Dodatkowo, przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na środki trwałe, które będą niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa" – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jakie projekty można zgłaszać?

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może być uzupełnieniem toczących się już procesów w firmie, spowodować zmianę jej modelu biznesowego lub strategii.

Wprowadzony na rynek produkt musi być nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.

"Pandemia COVID-19 nie pozostawia złudzeń co to roli cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. W najtrudniejszych miesiącach najlepiej poradziły sobie firmy, które były w stanie sprawnie wykorzystać rozwiązania cyfrowe. Jednak nowe technologie w tym zakresie nie tylko zwiększają odporność przedsiębiorstw na kryzysy. Cyfryzacja to też szansa na większą wydajność procesów i konkurencyjność firm" – dodaje Mikołaj Różycki, p.o prezesa PARP.

Kryteria oceny projektów

Przedsiębiorcy muszą wykazać, że dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu technologii cyfrowych, nastąpi zmiana sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmiana produktów przedsiębiorstwa. Aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi zostać uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa w kontekście pandemii COVID-19.

Badaniu podlega również zdolność i potencjał wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu. Sprawdzana jest jego racjonalność, czyli to, czy zakładany rezultat jest możliwy do osiągnięcia oraz wdrożenia.

Nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu będzie trwał maksymalnie do 20 października 2021 roku; szczegóły znajdują się pod adresem: parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje . 

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Na podst. informacji parp.gov.pl


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected] Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze