Reklama

Biznes i Finanse

Pierwszy lokalny bank w Polsce wdraża blockchain

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

Bank Spółdzielczy w Toruniu wdraża system cyfrowej obsługi klientów w oparciu o technologię blockchain. Jest to pierwszy lokalny bank w Polsce, który podjął decyzję o wykorzystaniu technologii blockchain. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Atende, wpisuje się w filozofię udostępniania nowoczesnych form obsługi klientów.

System cyfrowej obsługi klientów to jeden z kluczowych projektów nowej Strategii rozwoju BS Toruń na lata 2018-2020. Wdrożone rozwiązania oznaczają zmianę w podejściu do obsługi klienta. Dzięki narzędziom informatycznym ograniczone zostanie wykorzystanie dokumentacji papierowej. Klienci będą obsługiwani zdalnie w szerokim zakresie usług oraz podpisywali dokumenty poprzez kody SMS. Zastosowanie Atende ChainRepo umożliwi digitalizację dokumentów z biometrycznym podpisem i ich archiwizację. Zarówno klient, jak i Bank będą mieli w każdej chwili dostęp do elektronicznej dokumentacji, bez konieczności odszukiwania wydruków w szafach i segregatorach, bez zbędnych pieczątek i parafek.

Wprowadzamy automatyczną digitalizację dokumentów z wykorzystaniem technologii blockchain jako jeden z kluczowych elementów naszej Strategii. Dążymy do eliminowania wszelkich uciążliwości, tak aby korzystanie z naszych usług było jeszcze prostsze. System spełnia wymogi trwałego nośnika, przez co pozwoli nam także zrezygnować z części zbędnej oraz kosztochłonnej pracy

Grzegorz Flanz - wiceprezes Zarządu BS Toruń

Atende ChainRepo pozwala na archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie elektronicznych dokumentów, zarówno przez bank, jak i klientów. Narzędzie zintegrowane jest z usługą trwałego nośnika Atende ChainDoc, automatycznie utrwalającą dokumenty w  sieci blockchain - jednej z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. Dokumenty utrwalane w ChainDoc nie wychodzą poza środowisko klienta oraz zapewniony jest mechanizm realizujący prawo do zapomnienia wynikający z ustawy RODO.

Tworzone elektroniczne repozytorium dokumentów będzie panelem dostępnym dla klienta także po ewentualnym rozwiązaniu umowy z bankiem. Klientowi zostaną w nim udostępnione wszystkie dedykowane mu dokumenty, wraz z realizacją funkcjonalności „prawa do zapomnienia”

Łukasz Kotlarz - lider ds. digitalizacji BS Toruń

ChainDoc zbudowany jest na potwierdzonym, otwartym kodzie silnika blockchain, gwarantując przejrzystość rozwiązania i dającym pewność dotyczącą zakresu jego działania. Jest to jednocześnie zamknięty i prywatny blockchain oparty o zdefiniowanych uczestników i zlokalizowane w Polsce zaufane węzły komputerowe – m.in. Atende oraz data center Exea w Toruniu. Dzięki tym cechom rozwiązanie Atende spełnia wymogi UOKiK w zakresie komunikacji z klientami, umożliwiając dostarczanie dokumentów do odbiorców końcowych w formie elektronicznej.

Blockchain to technologia przyszłości. Bank Spółdzielczy w Toruniu jest pierwszym bankiem spółdzielczym w Polsce, który wdrożył rozwiązanie oparte na blockchain i wierzymy, że inne banki wkrótce pójdą w jego ślady. Projekt  wpisuje się w strategię Atende na lata 208-2019 w zakresie rozwoju sprzedaży innowacyjnych usług własnych.

Jacek Szczepański - wiceprezes zarządu Atende S.A.

Komentarze