Reklama

Biznes i Finanse

Oxford Economics: koszty ewentualnego wykluczenia Huawei w Europie wyniosłyby miliardy euro

Fot. Huawei
Fot. Huawei

Instytut Oxford Economics opracował obszerne badanie dotyczące kosztów ewentualnego wyłączenia Huawei z części sieci europejskich. W zależności od scenariusza, koszty te mogą wynieść nawet 3 miliardy Euro rocznie w całej Europie. Mniejsza konkurencja, opóźnienia i spadek innowacyjności wpłynęłyby też na utratę w Polsce nawet 120 milionów Euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 miliarda Euro do 2035.

Opóźnienie we wprowadzeniu 5G spowodowałoby również spowolnienie innowacji technologicznych i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Eksperci z Oxford Economics przeanalizowali o ile w związku z tym zmniejszyłyby się krajowe PKB do 2035 roku. Straty wyniosłyby od 13 mln Euro w Islandii do 7,3 mld Euro we Francji. Całkowity PKB, który zostałby utracony w Europie, szacuje się na 40 mld Euro do 2035 r.

Wpływ na PKB Polski

Usługi 5G oraz powiązane z nimi nowe technologie i modele biznesowe będą stymulować działalność gospodarczą przynosząc nawet 13 mld Euro wzrostu PKB i stworzą nawet 570 000 miejsc pracy w Polsce. Z drugiej strony, ograniczenie konkurencji może mieć niekorzystne ekonomiczne efekty. Eksperci przygotowujący raport szacują, że w przypadku wykluczenia jednego z dostawców koszty budowy sieci 5G w Polsce mogłyby wzrosnąć nawet o 120 mln Euro rocznie w ciągu następnej dekady. Z powodu podwyżek cen 3,3 miliona Polaków (9% ludnośći) utraci możliwość dostępu do korzyści płynących z sieci 5G przed 2023 rokiem. Z kolei niższy wzrost gospodarczy spowodowany opóźnieniami we wdrożeniu 5G i związany z tym wolniejszy rozwój technologiczny zmniejszą PKB Polski o kwotę sięgającą w najgorszym scenariuszu nawet 2,2 miliarda Euro do 2035 roku.

Oxford Economics przedstawił swoje wnioski z badania wpływu wykluczenia Huawei na PKB krajów europejskich w raporcie „Ograniczanie konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w całej Europie”. Naukowcy twierdzą, że infrastruktura cyfrowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w utrzymywaniu gospodarki, co szczególne znaczenie będzie miało podczas ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa. Wyższe prędkości połączeń, osiągane w sieciach 5G, oraz potencjalne nowe zastosowania tej technologii są kluczowe dla zwiększenia poziomów wydajności, które upadły w wyniku pandemii koronawirusa. W szczytowym momencie kryzysu sieci telekomunikacyjne utrzymywały w Internecie niezbędne usługi zdrowotne, edukacyjne i ratownicze, utrzymywały działalność firm oraz łączyły przyjaciół i rodzinę. Wprowadzenie 5G może pomóc w pobudzeniu ożywienia gospodarczego w krótkim okresie.

Dobrze funkcjonujący rynek telekomunikacyjny w UE

Wyłączenie Huawei byłoby dramatyczne dla Europy pod względem długoterminowych strat netto w zakresie dobrobytu gospodarczego. Ograniczanie konkurencji zawsze prowadzi do dyktowania wyższych cen przez pozostałe na rynku podmioty. Utrudnianie największemu graczowi konkurowania w sieci 5G, a w konsekwencji ograniczenie rywalizacji o klienta, spowodowałoby wyższe koszty inwestycji i opóźnienie wdrożenia 5G. To z kolei prowadzi do wolniejszego rozwoju technologicznego i innowacyjnego, niższych dochodów gospodarstw domowych i wolniejszego wychodzenia z przewidywanej recesji. W przypadku ewentualnego wykluczenia Huawei, nawet 56 milionów ludzi będzie miało opóźniony dostęp do 5G do 2023 r. Szacuje się, że do 2035 r. trwała utrata PKB wyniosłaby wtedy 40 miliardów Euro z powodu potencjalnego opóźnienia we wdrożeniu 5G.

5G poprawi ożywienie gospodarcze po pandemii koronawirusa

Następna generacja technologii mobilnej 5G, oferuje ogromne możliwości dla krajów, które ułatwiają jej powszechne udostępnianie.

Ponieważ dystans społeczny stał się obecnie obowiązującą normą, infrastruktura cyfrowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w utrzymywaniu koniunktury w gospodarce. Wyższe prędkości połączenia osiągnięte dzięki sieci 5G i potencjalne nowe zastosowania tej technologii będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia poziomów wydajności, szczególnie w kontekście wyjścia krajów z kryzysu finansowego.

Jednak recesja związana z pandemią koronawirusa opóźni jej wdrożenie, tym samym zagrażając wykorzystanie możliwości, która ona oferuje. Wolniejszy wzrost gospodarczy i większa niepewność doprowadziły do ograniczenia inwestycji przez operatorów telekomunikacyjnych - działania, które nieuchronnie opóźnią wdrożenie 5G.

Informacja prasowa Huawei

Komentarze