Reklama

Biznes i Finanse

Inwestycje w technologie cyfrowe to nowe miejsca pracy. Do 2030 roku: 5,7 mln nowych posad w Europie

fot. Annie Spratt/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Annie Spratt/ Unsplash/ Domena publiczna

Przyspieszone inwestycje w technologie cyfrowe i zrównoważony rozwój mogą przyczynić się do stworzenia nawet 5,7 mln nowych miejsc pracy w Europie do 2030 roku. Ponad ¾ firm planuje w ciągu najbliższych trzech lat przekwalifikować nawet 25 proc. swoich pracowników – wskazuje raport Accenture, opracowany we współpracy z BusinessEurope. 

Raport „Europe’s new dawn - Reinventing industry for future competitiveness” wskazuje, że przedsiębiorstwa europejskie spodziewają się, że proces wychodzenia z pandemii potrwa co najmniej sześć miesięcy dłużej, w porównaniu do firm z regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.

Jednocześnie według raportu, Europa jest dobrze przygotowana, by wykorzystać przyszłe możliwości wzrostu dzięki dużemu potencjałowi w kluczowych branżach. Przyspieszone inwestycje zarówno w cyfryzację, jak i zrównoważony rozwój - które w raporcie określono mianem „Twin Transformation" - mogą zwiększyć liczbę miejsc pracy netto w regionie o nawet 5,7 mln do 2030 roku. Obszary, w których powstaną miejsca pracy to przede wszystkim produkcja sprzętu przemysłowego, zaawansowane technologie, oprogramowanie, usługi komunalne, motoryzacja, life sciences oraz komunikacja i media.

Aby stworzyć te miejsca pracy, Europa będzie musiała wzmocnić swoją pozycję lidera w sektorach motoryzacyjnym, dóbr i usług konsumpcyjnych, użyteczności publicznej i chemicznym oraz wykorzystać potencjał sektorów, w których europejskie przedsiębiorstwa mają już silną pozycję, takich jak przemysł lotniczy, kosmonautyczny i obronny, life sciences oraz komunikacja i media. Szanse mają również inne branże, w tym urządzeń przemysłowych, technologii i oprogramowania, jednak będą musiały dalej inwestować w innowacje i przyspieszyć transformację cyfrową oraz osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"Jesteśmy świadkami powstawania nowego paradygmatu wzrostu i konkurencyjności w skali globalnej, który europejskie firmy mogą wykorzystać" - komentuje Jean-Marc Ollagnier, szef Accenture w Europie. "Chociaż stosunkowo powolne tempo szczepień w Europie może osłabiać nadzieje przedsiębiorstw na szybkie ożywienie gospodarcze, to wiodąca pozycja regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju - w połączeniu z inwestycjami w najbardziej obiecujące technologie oraz w powstające ekosystemy międzybranżowe, takie jak mobilność - mogą zwiększyć jego konkurencyjność, umożliwić wyłonienie globalnych liderów, a w dłuższej perspektywie stworzyć miliony nowych miejsc pracy w regionie" – dodał Jean-Marc Ollagnier.

Sztuczna inteligencja, 5G i 6G, rozwiązania chmurowe

Aby europejski przemysł mógł utrzymać swoją pozycję lub zostać globalnym liderem, będzie musiał inwestować w określone technologie i obszary o wysokim potencjale wzrostu. Z badania przeprowadzonego wśród 700 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w Europie, inwestycje technologiczne powinny skoncentrować się na sztucznej inteligencji, którą wymieniło 66 proc. respondentów, 5G i 6G (58 proc.), chmurze (52 proc.) oraz bateriach nowej generacji (34 proc.).

Gdy poproszono o wskazanie obszarów o wysokim potencjale wzrostu, 55 proc. europejskich liderów wymieniło „inteligentną produkcję", „cyfrowe zdrowie" (50 proc.), „inteligentną mobilność" (46 proc.) i „transformację energetyczną" (33 proc.).

Przyspieszone inwestycje w technologie, zrównoważony rozwój i pracowników

9/10 firm w Europie planuje w tym roku zwiększyć inwestycje w transformację cyfrową i realizację celów zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku tylko 58 proc. przedsiębiorstw zwiększyło inwestycje w tych obszarach.

Europejskie firmy kładą duży nacisk na przekwalifikowanie swoich pracowników. 86 proc. przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych trzech lat podnieść kwalifikacje lub przekwalifikować nawet 25 proc. swoich pracowników, aby sprostać potrzebom firm. W sumie około 7 milionów pracowników w regionie mogłoby skorzystać z inicjatyw w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji.

"Chociaż kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 jeszcze nie minął, istnieje pilna potrzeba, aby przedsiębiorstwa nie tylko przygotowały się na odbicie od dna, ale również zmieniły swój sposób działania, dzięki czemu pozostaną w gronie globalnych liderów lub dołączą do niego" - komentuje Ollagnier. "Europa ma wyjątkową okazję, aby stać się liderem gospodarczym po pandemii, ale osiągnięcie tego celu będzie wymagało już dziś inwestycji we właściwe technologie i ekosystemy, a co najważniejsze - w ludzi. W ten sposób stworzone zostaną podwaliny pod przyszły wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy" – dodaje.

Istotna rola rządów europejskich i instytucji UE

Rządy europejskie i instytucje UE mają do odegrania istotną rolę, by Europa mogła stać się światowym liderem w wielu branżach i wspierać możliwości tworzenia miejsc pracy w regionie. W raporcie wskazano pięć obszarów działań, których podjęcia europejskie przedsiębiorstwa oczekują od rządów i instytucji UE.

Są to między innymi: stworzenie siły roboczej nowej generacji - wymagane działania obejmują modernizację systemów kształcenia i szkolenia poprzez promowanie kluczowych inkubatorów talentów i umożliwienie pracownikom nabywania najbardziej potrzebnych umiejętności, przy jednoczesnym ułatwieniu alfabetyzacji cyfrowej, kształcenia zawodowego i dokształcania się przez całe życie.

Umożliwienie transformacji cyfrowej i wdrożenia zrównoważonej gospodarki - wymagane działania obejmują planowanie i uruchomienie wspólnej infrastruktury technologicznej (5G, chmura, IoT, AI) oraz wspieranie wysiłków na rzecz dekarbonizacji. Oczekuje się również stworzenia ram regulacyjnych sprzyjających inwestycjom i innowacjom, na przykład poprzez ograniczenie fragmentacji prawa i biurokracji oraz dalszy rozwój centrów innowacji w celu testowania nowych technologii.

Wspieranie rozwoju sektorów przemysłu o wysokim potencjale: w szczególności poprzez inwestycje w przełomowe badania i innowacje, wdrożenie polityki wspierającej rozwój innowacyjnych ekosystemów przemysłowych oraz tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych.

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety wśród 700 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w 13 krajach i 11 branżach w Europie. Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2021 roku i objęło firmy o rocznych przychodach przekraczających 500 mln dolarów, w tym 50 proc. firm o przychodach przekraczających 10 mld dolarów.

Analizowane branże to: przemysł lotniczy i kosmonautyczny oraz obronny, linie lotnicze/turystyka/transport, motoryzacja, komunikacja/media, dobra konsumpcyjne, energia/usługi komunalne, usługi finansowe (bankowość i ubezpieczenia), towary i urządzenia przemysłowe, farmaceutyka/biotechnologia/life sciences; handel detaliczny oraz oprogramowanie.

Kraje objęte badaniem: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Na podst. informacji prasowej


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze