Reklama

Biznes i Finanse

Gospodarka coraz bardziej inteligentna dzięki współpracy firm z parkami technologicznymi

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Gospodarka jest coraz bardziej inteligentna dzięki współpracy firm z parkami technologicznymi, które pomagają firmom m.in. udostępniając infrastrukturę materialną - wynika z opublikowanego we wtorek badania PARP oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Parki technologiczne udostępniają firmom maszyny, urządzenia, aparaturę laboratoryjną i badawczą, wspierają także budowę powiązań kooperacyjnych.

Działalność parków technologicznych w Polsce jest zbudowana średnio wokół trzech krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Są to m.in.: "Zdrowe społeczeństwo". "Innowacyjne technologie i produkty", oraz "Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty". Wsparcie pięciu i więcej KIS realizuje obecnie 7 z 33 badanych parków technologicznych w Polsce. W dalszej kolejności to "Energetyka" oraz "Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne".

W ramach badania PARP i MRPiT nie zidentyfikowano parku, który specjalizowałby się w zakresie "Gospodarki o obiegu zamkniętym", co zdaniem ekspertów może wskazywać na istotną lukę w realnym potencjale tego typu Ośrodków Innowacji (OI).

Wśród pozostałych typów OI, które zbadano - takich jak inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, komercyjne ośrodki, wyraźnie sprecyzowana specjalizacja występowała stosunkowo rzadko. W centrach transferu technologii (CTT) jeśli występowała, to miała ona charakter pośredni, wynikający z profilu badawczego jednostki naukowej, w której funkcjonuje dane centrum.

Najmniejsze wsparcie środowiska instytucji otoczenia biznesu dotyczy inteligentnych specjalizacji w obszarze transportu i elektroniki ("Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku", "Elektronika i fotonika").

Kierownik z Departamentu Analiz i Strategii w PARP Jacek Pokorski tłumaczy, że "inteligentne specjalizacje nie są tożsame z branżą (sektorem). Oznaczają one obszary gospodarcze powiązane z wiedzą, np. z zakresu stosowania danej technologii i aktywnością (zazwyczaj międzysektorową) w innowacjach. Mogą one odwoływać się do istniejących wyzwań społecznych, w tym zdrowotnych, dotyczących środowiska czy też bezpieczeństwa obywateli (w tym cyfrowego)". Zdaniem Pokorskiego mogą one być również szansą na znalezienie rozwiązań, z wykorzystaniem badań i innowacji, dla problemów, które dotykają społeczeństwa i europejskie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa i stać się fundamentem odbudowy przyszłego wzrostu po kryzysie.

Z publikacji PARP wynika, że Ośrodki Innowacji w swojej działalności napotykają na liczne bariery. Najczęściej wskazywane przez respondentów bariery to brak stabilnych źródeł finansowania, brak wysokiej klasy specjalistów oraz ograniczony popyt ze strony specjalistów na oferowane usługi.

"W odpowiedzi na zaobserwowane bariery rozwojowe ośrodków oraz przede wszystkim w oparciu o potrzeby firm, wkrótce uruchomimy nowy model akredytacji Ośrodków Innowacji, który ma przyczynić się do zwiększenia popytu firm na zaawansowane, wyspecjalizowane i wysokiej jakości usługi proinnowacyjne" - zapowiedziała Dr Beata Lubos z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Według PARP nowa oferta dla Ośrodków Innowacji posłuży wypełnianiu przez nie kluczowych funkcji wsparcia przedsiębiorstwo, takich jak inkubacja technologiczna, akceleracja, badania i rozwój, demonstracja, a także doradztwo we wdrażaniu innowacji.

image

 

Źródło:PAP

Komentarze