Reklama

Biznes i Finanse

Giełda Papierów Wartościowych uzyskała dofinansowanie na realizację cyfrowego projektu 

Fot. GPW (@GPW_WSExchange)/Twitter
Fot. GPW (@GPW_WSExchange)/Twitter

Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą dofinansowania projektu „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego – PCOL”. Wyniesie ono 5,4 mln zł. 

Jak przekazała w czwartek Giełda Papierów Wartościowych, umowa dotyczy dofinansowania kwotą 5,4 mln zł, co stanowi 58,04 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9,3 mln zł.

Czym jest PCOL?

Opracowana w ramach projektu nowatorska platforma PCOL bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii, które pozwolą na szybsze, niż ma to miejsce w przypadku wyszukiwania manualnego, przedstawienie matchingowej listy możliwych, najbardziej optymalnych tras, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Platforma PCOL umożliwi obsługę zleceń spotowych oraz optymalizację frachtu poprzez synchronizację zleceń – powiedział cytowany w informacji GPW koordynator i współautor koncepcji PCOL Marek Harasny.

Wyjaśniono, że celem platformy PCOL jest automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych. Uruchomienie projektu – jak stwierdzono w informacji GPW – to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

PCOL to bardzo innowacyjny pomysł. Wyróżniać go mają takie rzeczy jak: automatyczna i cyfrowa optymalizacja parametrów czasu i kosztów usług transportowych, dzięki zastosowaniu modułu automatycznego doboru zleceń transportowych. Optymalizacja doboru ładunków transportowych w celu minimalizacji ilości i długości tras, minimalizacji kosztów transportowych oraz pustych przebiegów. Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentacji transportowej. Eliminacja obiegu papierowego. Zapewnienie e-usług w procesach pomocniczych w modelu one-stop-shop. Pobieranie danych wejściowych do optymalizacji zleceń i ładunków z wielu zewnętrznych źródeł danych – wyliczył cytowany w informacji projekt manager PCOL Marcin Wolak.

Dla kogo?

GPW w informacji prasowej wyjaśniła, że grupami docelowymi dla PCOL są między innymi przedsiębiorstwa publiczne i prywatne zlecające transport, a także przedsiębiorstwa transportowe i przewoźnicy z rynku europejskiego. Ponadto w ramach platformy będzie prowadzona współpraca z instytucjami takimi jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, co pozwoli na zaoferowanie dodatkowych usług, jak szybki faktoring czy preferencyjne warunki ubezpieczeniowe.

Według informacji GPW, Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.

SZP/PAP


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze