Reklama

Biznes i Finanse

Dlaczego polski sektor energetyczny nie korzysta szerzej z chmury?

Fot. Vondraussen/Wikimedia Commons/CC 3.0
Fot. Vondraussen/Wikimedia Commons/CC 3.0

Sektor energetyczny w Polsce a razie nie korzysta szerzej z chmur obliczeniowych - wynika z raportu firmy doradczej EY. Analiza pokazała, że główne powody takiego stanu rzeczy to brak regulacji i przykładów udanych wdrożeń oraz obawa o bezpieczeństwo.

W raporcie EY „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021” wskazano przede wszystkim, że w sektorze energetycznym w Polsce brakuje zaawansowanych procesów wdrażania rozwiązań chmurowych, a także powszechnej akceptacji dla tej technologii. Podobnie jak w sektorze finansowym kilka lat temu, uczestnicy rynku energetycznego czekają na upowszechnienie się tych rozwiązań - podkreślają autorzy analizy. Dlatego, ich zdaniem, sektor potrzebuje przykładów wdrożeń zakończonych sukcesem, które mogłyby zainspirować innych uczestników rynku.

Raport EY wskazuje też na niepewną sytuację regulacyjną i brak wytycznych dla stosowania chmur w sektorze paliwowo-energetycznym. Z żadnego przepisu obecnie obowiązującego prawa nie wynika jednak zakaz stosowania tej technologii - podkreślono w raporcie.

EY przypomina, że regulacje przeznaczone dla innych sektorów regulowanych - jak bankowy, ubezpieczeniowy, administracja publiczna czy zdrowie - wprost wskazują na możliwość korzystania z technologii chmurowej.

Nie istnieją żadne przesłanki faktyczne albo prawne, które dawałyby podstawy do sądzenia, że chmura zostanie prawnie zabroniona w sektorze energetycznym w przyszłości. Natomiast istniejące regulacje i wytyczne stosowane w innych sektorach regulowanych mogą być traktowane przez sektor energetyczny jako przykład dobrych praktyk - czytamy w raporcie.

EY podkreśla też, że sektor energetyczny utrzymuje, iż kwestia bezpieczeństwa danych jest uznawana za jedno z najważniejszych wyzwań związanych z chmurą.

Kwestia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej jest podawana jako bariera dla wykorzystania chmury i powierzenia danych zewnętrznemu dostawcy. Tymczasem, paradoksalnie, powierzenie danych zewnętrznemu dostawcy chmurowemu może zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych, m. in. dlatego, że w ramach usług chmurowych klienci otrzymują równocześnie usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Raport powstał na podstawie badania jakościowego uczestników rynków regulowanych i jest efektem bezpośrednich rozmów z przedstawicielami sektora finansowego oraz energetycznego.

image

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama