Reklama

Biznes i Finanse

Czy dane to przyszłość? Za nami trzecia edycja konferencji „The future is data”

Za nami konferencja "The future is data. Przyszłość to dane"
Za nami konferencja "The future is data. Przyszłość to dane"
Autor. materiały prasowe

Trzecia międzynarodowa konferencja „The future is data. Przyszłość to dane” była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat bieżących, kluczowych zagadnień dotyczących danych, także w wymiarze europejskim. Transmisja online z wydarzenia jest dostępna w portalu dane.gov.pl.

Reklama

Materiał własny partnera

Reklama

„Dziś Polska staje się centrum międzynarodowej debaty w temacie danych publicznych. Od 2017 roku zanotowaliśmy wzrost o 20 pozycji w rankingu Open Data Maturity. Obecnie Polska znajduje się na 3. miejscu podium. Jest to efekt pracy Departamentu Zarządzania Danymi, przyjęcia ustawy o otwartych danych, sprawnej realizacji „Programu otwierania danych na lata 2021-2027” czy stworzenia sieci pełnomocników do spraw otwartości danych, którzy aktywnie współpracują ze sobą na rzecz ich otwierania” – mówił Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Warto podkreślić, że dane są jednym z najcenniejszych zasobów XXI wieku. Dlatego chcemy, aby Polska nie tylko była przykładem w tym zakresie dla innych krajów Unii Europejskiej, lecz również czerpała od innych cenne doświadczenia” – dodał minister.

Reklama

Czytaj też

Liderzy europejskiego rankingu

Co zatem było kluczem sukcesu otwierania danych w ich krajach? Na czele ostatniego międzynarodowego rankingu "Open Data Maturity" obok Polski znalazły się takie państwa jak: Hiszpania, Irlandia, Ukraina, Włochy czy Estonia.

Zapytaliśmy o ich doświadczenia. Hiszpania wśród czynników, które przyczyniły się do sukcesu otwierania danych wskazała m.in. odpowiednie ramy prawne a także dobra współpraca organów administracji z sektorem prywatnym. Irlandia natomiast udostępnia dane tylko w koniecznym zakresie tak, aby obywatele nie byli zaskoczeni faktem, że rząd nie przestrzega ich zasad prywatności. Ukraina traktuje otwarte dane jako doskonałe narzędzie do zwalczania korupcji. Włochy w otwieraniu danych widzą szansę na budowanie demokracji i upowszechnianie wiedzy na temat tego, czym zajmuje się administracja publiczna. Natomiast dla Estonii podstawową sprawą jest oddanie sprawczości społeczeństwu.

Otwieranie danych w Polsce

Jak natomiast wygląda otwieranie danych w Polsce? Co przyczyniło się do naszego sukcesu w rankingu? „Jesteśmy profesjonalni, skuteczni, kreatywni i odważni. Naszą ambicją jest wypracowanie kompleksowych i optymalnych instrumentów do zarządzania danymi w Polsce. Pniemy się coraz wyżej w rankingach dojrzałości otwartych danych Komisji Europejskiej. Jednak nie lada wyzwaniem jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju. Dlatego staramy się na bieżąco reagować na zmieniające się otoczenie i nowe wyzwania. Prowadzimy ewaluację ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy ewaluację programu otwierania danych, co pozwoli nam usprawnić nasze działania w przyszłości i nadać im kierunek – mówiła Anna Gos, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor Gos podkreślała ponadto, że czas, który upłynął od ostatniej konferencji wyposażył nas w nowe i niełatwe doświadczenia, które zmieniły spojrzenie na świat cyfrowy, w tym również na dane. Doświadczenie pandemii, a następnie wojny za naszą wschodnią granicą nadały nowy kontekst zjawiskom takim jak bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, dezinformacja czy prywatność.

Nowe wyzwania zmieniły dynamikę transformacji cyfrowej, której wszyscy jesteśmy uczestnikami. Od kilku lat widzimy ponadto wzmożoną aktywność regulacji unijnych w szeroko pojmowanym obszarze cyfrowym. Akt o rynkach cyfrowych (tzw. DMA), akt o usługach cyfrowych (tzw. DSA), akt w sprawie zarządzania danymi (tzw. DGA), procedowane wciąż akt w sprawie danych (Data act) czy akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI act) to najgłośniejsze elementy szerokiego pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej. Otoczenie to sprawiło, że tegoroczna edycja konferencji: „The future is data. Przyszłość to dane” miała interdyscyplinarny i międzysektorowy charakter.

Tematyka konferencji

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że Data Act jest odpowiedzią na nadejście nowej fali danych przemysłowych, zwanej także rewolucją Internetu rzeczy. Jego zadaniem jest wyznaczenie jasnych i przejrzystych reguł w tym ekosystemie oraz wspieranie rozwoju europejskiej gospodarki. Akt w sprawie zarządzania danymi , który wejdzie w życie po 24 września 2023 r., stworzy europejski model wymiany danych. Główne obszary regulacji to te związane z: ponownym wykorzystywaniem niektórych kategorii chronionych danych, usługami pośrednictwa danych, altruizmem danych oraz międzynarodowym transferem danych nieosobowych. Eksperci opowiadali o możliwości wykorzystania danych wysokiej wartości w kontekście zwiększonej jakości danych i ich większej dostępności. Podkreślali ich ważną rolę zarówno w zakresie jakości działań państwa, podniesienia poziomu życia, wzrostu gospodarczego, jak i wpływu na środowisko.

W gronie praktyków dyskutowano o aktualnych wyzwaniach związanych z ponownym wykorzystywaniem danych. Ekspertki i eksperci podkreślali, że ważna jest odpowiednia standaryzacja danych, czy odgórny impuls do cyfryzacji danych. Zwrócili także uwagę na ważną rolę edukacji w zakresie otwierania i udostępniania danych, którą należy kontynuować na szeroką skalę.

Panel o cyberbezpieczeństwie został poświęcony aktualnym wyzwaniom, które towarzyszą obronie przed atakami cybernetycznymi. Podkreślano, że działania cyber należy traktować jako aktywności obronne.

Ekspertki i eksperci panelu o ochronie danych osobowych podsumowali 5 lat obowiązywania RODO i zastanawiali się, czy należy je usprawnić. Panelistki i paneliści podkreślali, że RODO to sukces, ale też ogromne wyzwanie. Konieczne są również usprawnienia zwłaszcza w zakresie współpracy organów nadzorczych w tym egzekwowaniu prawa, dostosowania się do nowej architektury prawnej, czy tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Przyszłość to dane, dlatego dane pozostały również w tym roku kluczowym zagadnieniem konferencji „The future is data. Przyszłość to dane” zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz zapis relacji znajdują się w portalu dane.gov.pl.

Redakcja CyberDefence24.pl była patronem medialnym wydarzenia.

Reklama

Komentarze

    Reklama