Reklama

Biznes i Finanse

Cyfrowy Polsat naruszył RODO

Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay
Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Cyfrowy Polsat S.A. karę finansową w wysokości ponad 1,1 mln zł za naruszenie przepisów RODO. Spółka nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską, w związku z czym doszło do licznych incydentów identyfikowanych z dużym opóźnieniem. 

Jak wskazano w specjalnym komunikacie do sprawy, zgubiona korespondencja z danymi osobowymi lub dostarczenie takiej przesyłki do niewłaściwego odbiorcy – to naruszenia, które spółka często zgłaszała do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dodatku przeprowadzona przez UODO analiza tych naruszeń wykazała, że administrator zgłaszał naruszenia organowi nadzorczemu, jak i powiadamiał o incydentach osoby, których one dotyczyły, po upływie dwóch, a nawet trzech miesięcy od ich wystąpienia” - podkreślił Urząd.

UODO tłumaczy, że w toku postępowania okazało się, że administrator zgłaszał naruszenia, gdy tylko informację o nich otrzymał od firmy kurierskiej, z którą miał podpisaną umowę. Jak wskazuje Urząd, to administrator powinien podjąć skuteczne działania, które zminimalizują skalę naruszeń, a także pozwolą na szybsze identyfikowanie takich incydentów i tym samym powiadamianie o nich osób, których dotyczy dane zdarzenie oraz organu nadzorczego.

Brak wdrożonych odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych pozwalających szybko identyfikować naruszenia powodował, że osoby, których dane dotyczą, przez długi czas nie wiedziały o ryzyku wykorzystania ich danych przez osoby nieuprawnione, np. do tzw. kradzieży ich tożsamości. Nie mogły też przez ten czas podjąć działań, które ograniczyłyby takie niebezpieczeństwo. Tymczasem zakres danych osobowych w zgubionej bądź dostarczonej niewłaściwemu odbiorcy korespondencji był szeroki. Ponadto w przesyłkach były też inne dane, jak ID kontraktu, numer umowy, numery faktur.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Jak stwierdzono w komunikacie, pomimo że naruszenia związanie były z nieprawidłowościami po stronie firmy kurierskiej, to właśnie ukarany administrator danych nieprawidłowo realizował nadzór nad egzekwowaniem postanowień umownych, przez co dochodziło do późnej identyfikacji naruszeń. Ponadto było możliwe wprowadzenie i egzekwowanie przez administratora nowych rozwiązań, które zarówno ograniczyłyby liczbę naruszeń, jak i umożliwiły szybsze ich identyfikowanie. Jednak dopiero w toku postępowania spółka wdrożyła mechanizmy, które pozwoliły znacznie ograniczyć przypadki wydawania korespondencji nieuprawnionej osobie. Wdrożyła też rozwiązania pozwalające śledzić przesyłki, co umożliwiło szybsze identyfikowanie i zgłaszanie utraty korespondencji z danymi osobowymi. Dzięki temu proces identyfikacji naruszeń ochrony danych przez spółkę uległ znacznemu skróceniu. Szybsze identyfikowanie naruszeń, a co za tym idzie zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ich danych osobowych, umożliwia tym osobom podjęcie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków tych naruszeń” - wyjaśnia UODO.

W związku z tym Prezes Urzędu zdecydował się nałożyć na Cyfrowy Polsat S.A. karę za naruszenia przepisów RODO, ponieważ zastosowanie innych środków naprawczych nie byłoby proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości. Nie gwarantowałoby również tego, że administrator ten w przyszłości nie dopuści się podobnych zaniedbań” - czytamy w komunikacie UODO.

Informacja prasowa UODO

image

Reklama

Komentarze

    Reklama