Reklama

Biznes i Finanse

Biznes boi się cyberprzestępców - czy słusznie?

fot. Free-Photos / pixabay
fot. Free-Photos / pixabay

Dwie trzecie przedsiębiorców zmagało się w ostatnich pięciu latach z co najmniej jednym kryzysem. Przedsiębiorcy wskazują, że obawiają się przede wszystkim ataków cyberprzestępców i kryzysów finansowych - wynika z badania PwC „Global Crisis Survey 2019”. 

Z badania PwC wynika, że w ostatnich latach 67 proc. przedsiębiorstw w Polsce i 69 proc. na świecie zmagało się co najmniej jednym kryzysem. Najwięcej kryzysów dotyczyło płynności finansowej - 25 proc., nadużyć zarządu - 23 proc., a także awarii operacyjnych i technologicznych - po 22 proc.

„Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w naszym badaniu, spodziewają się, że w kolejnych latach ich firmy będą musiały zmierzyć się z sytuacją kryzysową. Przy tak szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zależności funkcjonowania od technologii i coraz bardziej rygorystycznym regulacjom pytanie o kryzys nie brzmi "czy się wydarzy", ale "kiedy". Dlatego tak ważne jest przygotowanie się na różne scenariusze i wyciąganie właściwych wniosków z przebytych kryzysów" - podkreśla Marcin Klimczak, partner w PwC, lider zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć.

Jak ocenił Klimaczak, to co najbardziej rzuca się w oczy przy porównaniu polskich firm z innymi, to brak odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe. Z danych zebranych w raporcie PwC „Zarządzanie kryzysowe. Jak ochronić wartość firmy?” wynika, że w 54 proc. firm w Polsce nie istnieje formalny podziału odpowiedzialności za reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Jak wskazują eksperci PwC, w przygotowanie, reakcję, kontynuację ciągłości działania i komunikację powinny być włączone osoby z różnych działów, w tym zarząd firmy. „Posiadanie planu na wypadek kryzysu jest punktem wyjścia do sprawnego poradzenia sobie z sytuacją, tak samo jak powołanie zespołu, który taki plan będzie realizował. Wytypowanie obszarów najbardziej narażonych na wystąpienie nieprawidłowości, aktualizacja planu kryzysowego, szkolenia dla członków zespołu i przetestowanie jego działania dają firmie szansę na szybszą i skuteczniejszą reakcję w przypadku wystąpienia realnego kryzysu” – ocenia wicedyrektor w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Wojciech Czyżewski.

W raporcie wskazuje się, że tylko 5 proc. polskich firm przyznaje, że przejście przez kryzys pozwoliło na wzmocnienie organizacji. Tymczasem w ujęciu globalnym 42 proc. respondentów badania twierdzi, że ich przedsiębiorstwa po kryzysie znajdują się w lepszej sytuacji niż przed. Z kolei 54 proc. badanych w Polsce uważa, że kryzys spowodował pogorszenie stanu ich firm.

„W większym stopniu niż globalni respondenci obawiamy się kryzysów wywołanych przez czynniki rzadko dotykające polskie firmy, jak terroryzm czy klęski żywiołowe. Jednak nawet po przejściu przez najczęściej występujące sytuacje kryzysowe aż 33 proc. polskich przedsiębiorstw nie wprowadziło żadnych zmian w swojej działalności, pozostając podatnymi na te same czynniki w przyszłości” – podkreśla ekspert w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC Paulina Dębska.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama