Reklama

Biznes i Finanse

130 miliardów strat? Fraudy zbierają żniwo

Fot. Nick Youngson /Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Nick Youngson /Wikipedia Commons/CC 3.0

Handel detaliczny możne stracić nawet 130 miliardów dolarów w przeciągu 5 lat na skutek fraudów – wykazuje nowy raport Juniper Research. Jego autorzy argumentują, że fraudsterzy są coraz bardziej zaawansowani, a sprzedawcy detaliczni zbyt wolno dostosowują się do wymogów ochrony przed zagrożeniem.

Autorzy raportu „Online Payment Fraud: Emerging Threats, Segment Analysis&Market Forecasts” przestrzegają, że straty mogą być nawet jeszcze większe. Jednym z trendów, którzy spowoduje zwiększenie się liczby fraudów jest fakt, że cyberprzestępcy będą sprzedawali swoją wiedzę oraz umiejętności osobom, które są mniej zaawansowane technologicznie, ale wyrażają zainteresowanie nielegalną działalnością. Doprowadzi to do takiej sytuacji, że gwałtownie wzrośnie liczba fraudsterów posiadających odpowiednie know-how do dokonywania takich operacji. W niedalekiej przyszłości model ten ma być czymś normalnym, a sprzedawcy detaliczni nie są do tego przygotowani. Nie wykazują również chęci zwiększenia wydatków, traktując straty wynikające z fraudów jako część kosztów prowadzonego biznesu.

 Z raportu wynika, że większość sprzedawców skupia się na dokonaniu oceny ryzyka wystąpienia fraudu w trakcie zawarcia transakcji. Bardzo rzadko wykorzystuje się narzędzia umożliwiające monitorowanie zachowań, czy potwierdzenia tożsamości użytkownika, tak żeby oszacować ryzyko przez transakcją. Zdaniem autorów raportu, nacisk kładziony jest tylko przeciwdziałanie fraudom, a stosowanie zaawansowanych narzędzi  FDP (Fraud Detection & Prevention) jest rzadkością, ze względu na wysokie koszty takich rozwiązań. Firmy koncentrują się tylko na trybie prewencji.

Rozwiązania FDP nie tylko pomagają zapobiegać fraudom, ale również są wartościowych narzędziem w odzyskiwaniu potencjalnych utraconych dochodów spowodowanych błędną identyfikacją zagrożenia

Steffen Sorel - Juniper Research

Zdaniem Sorrella stosowanie rozwiązań FDP jest kluczowe w walce z oszustwami. Pozwalają zapobiec fraudom dokonywanym przez organizacje przestępcze, które wykorzystują do tego celu wiele kanałów, jak również przed bardziej tradycyjnym, mechanicznym fraudem wiążącym się z kradzieżą tożsamości lub użyciem tożsamości syntetycznej. Najważniejsze jest zidentyfikowanie przestępców przed tym jak spróbują popełnić oszustwa – podkreśla Sorrel. Juniper przewiduje, że w 2023 roku światowe wydatki na rozwiązania FDP będą wynosić prawie 10 miliardów dolarów.

Komentarze