Reklama

Strona główna

Bezpieczeństwo teleinformatyczne tematem konferencji spółki PSE

  • Fot. VMZ

Cyberdefence24.pl objął patronatem II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych, na którym będą poruszane problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze operatorów systemów przesyłowych oraz producentów energii. Podczas konferencji skierowanej do branży energetycznej będzie można usłyszeć wiele wystąpień ekspertów bezpieczeństwa i przedstawicieli Ministerstwa Energii i Cyfryzacji.

Program II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (II F-BST) jest kontynuacją działań KIGEiT oraz IMWG na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych szczególnie w obszarze ICT – cyberbezpieczeństwo. Organizatorzy II-giej edycji Forum adresują wydarzenie do branży energetycznej, w której funkcjonują największe rozległe sieci technologiczne obejmujące swym zasięgiem obszar całego kraju.

Problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego jest przedmiotem prac i analiz licznej grupy przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i producentów energii. Systemy produkcji i przesyłu energii wymagają wprowadzania stale ulepszanych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających oprócz bezpieczeństwa dostaw, również bezpieczeństwo systemów technologicznych w zakresie osób i mienia. Wydarzenie będzie kolejnym z cyklu, skupiającym nie tylko wysokiej klasy ekspertów z branży, ale również członków zarządów przedsiębiorstw i przedstawicieli ministerstw, dla których tematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego jest priorytetowa w ich działalności.

Planowane II-gie Forum-BST odbędzie się 24 listopada 2016 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) zapewniającego bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jako części wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ta kluczowa rola PSE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w tym odpowiedzialność za tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, wymaga zapewnienia najwyższych kryteriów bezpieczeństwa ochrony systemów i sieci technologicznych.

Komentarze