Reklama

Social media

Przyczyna awarii systemów rejestrów państwowych znana

FOT. NICK YOUNGSON/ALPHA STOCK IMAGES/ CC 3.0
FOT. NICK YOUNGSON/ALPHA STOCK IMAGES/ CC 3.0

Przyczyną wtorkowej (12.06) niedostępności systemu rejestrów państwowych była awaria jednego z elementu infrastruktury teleinformatycznej. Wywołało to pojawienie się poważnych problemów w komunikacji pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych. W konsekwencji doszło do wysycenia łączy oraz propagacji na systemy pracujące w ośrodkach.

Aktualnie trwa pogłębiona analiza bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii wspomnianego elementu we współpracy z jego producentem. Wnioski z analizy zostaną w pierwszej kolejności przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. 

W związku zaistniałą sytuacją, dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów, przeglądowi zostanie poddana architektura ośrodków oraz przeprowadzone będą testy przełączeniowe. Weryfikacji zostaną też poddane procedury awaryjne. 

Warto podkreślić, że mimo awarii zachowana została integralność danych i nie były one zagrożone.

Reklama

Komentarze

    Reklama