Reklama

Social media

Facebook będzie co miesiąc przygotowywać raport ws. fałszywych kont

Fot. pickpik.com/Domena publiczna
Fot. pickpik.com/Domena publiczna

Facebook zapowiedział, że będzie co miesiąc przygotowywał raport dotyczący wykrywania i usuwania ze swoich platform społecznościowych przejawów tzw. koordynowanych nieautentycznych zachowań (CIB), czyli opłacanych kampanii społecznych lub politycznych.

Za koordynowane nieautentyczne zachowania Facebook uważa wszystkie opłacane kampanie, których celem jest manipulowanie opinią publiczną za pośrednictwem serwisów i aplikacji należących do koncernu. Firma dzieli tego typu zachowania na dwie grupy: motywowane finansowo, jak np. przekazy reklamowe, oraz motywowane politycznie, czyli działania wspierane np. przez rządy lub określonego polityka.

Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim opłacane kampanie krajowe, wykorzystujące m.in. spam, działania kreujące fałszywe zaangażowanie czy sztuczne wzmacnianie przekazów. Jak donosi Facebook zwykle w tego typu działaniach wykorzystuje się zarówno fałszywe, jak i autentyczne konta użytkowników, dla zmanipulowania konsumentów i wpływania na debatę publiczną.

W takim przypadku Facebook zapowiada, że będzie usuwał wszystkie zaangażowane w kampanie grupy, konta i strony, niezależnie od tego, czy są one prawdziwe czy też nie. Informacje o tym mają znaleźć się w co miesięcznym raporcie Facebooka. Jeśli natomiast firma uzna, że jakieś promowane na jej platformach działania mogą nieść realne zagrożenie dla konkretnych osób lub grup społecznych, to poinformuje o tym odpowiednie służby.

W przypadku kampanii politycznych Facebook zapowiada, że jeśli wykryje na swoich serwisach jakiekolwiek ukryte kampanie prowadzone na zlecenie rządu lub polityków, to podejmie jeszcze dalej idące kroki niż w przypadku kampanii niepolitycznych, w tym usuwanie wszystkich stron i kont powiązanych z daną kampanią oraz profili osób i organizacji w nią zaangażowanych. O działaniach zostaną poinformowane odpowiednie władze, a informacje o akcji odnotowane zostaną w raporcie FB.

Pierwszy miesięczny raport Facebooka dotyczy lutego, którym firma usunęła pięć sieci kont, grup i stron zaangażowanych w kampanie polityczne; usuniętych zostało łącznie 467 fałszywych kont z Facebooka i 1245 kont z Instagrama, zablokowanych zostało 248 stron i 49 grup.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama