Reklama

Social media

Apple przywróci przycisk „zgłoś problem”. Ochroni użytkowników przed oszustwami?

Fot.  Medhat Dawoud/unsplash.com
Fot. Medhat Dawoud/unsplash.com

Apple poinformował swoich użytkowników o przywróceniu możliwości zgłaszania w sklepie App Store fałszywych aplikacji za pośrednictwem nowego i ulepszonego przycisku „Zgłoś problem”.

Dotychczasowa możliwość zgłaszania naruszeń, niedziałających lub podejrzanych aplikacji w sklepie App Store była stosunkowo skomplikowana. Do wersji systemowej iOS 15 jedynym sposobem zgłoszenia problemu było przewinięcie do samego dołu karty Aplikacje lub gry w App Store, aby następnie zostać przekierowanym na stronę internetową, na której należało się ponownie zalogować. Dopiero od tego momentu pojawiały się następujące opcje: „Zgłoś podejrzaną aktywność”, „Zgłoś problem z jakością”, „Poproś o zwrot pieniędzy” lub „Znajdź moje treści”. Powyższe funkcje nie gwarantowały jednoznacznego zgłoszenia oszustwa. Wariant „Zgłoś podejrzaną aktywność” jedynie przekierowywał do działu wsparcia Apple, tym samym przeciętny użytkownik nie otrzymywał realnych narzędzi do walki z oszustwem w środowisku App Store.

Opcja zgłoszenia „problemu z jakością” pozwalała dotychczas użytkownikowi na zgłoszenie zaistniałej sytuacji tylko w momencie zakupienia aplikacji, tym samym w celu zgłoszenia powszechnie występującej wady, w pierwszej kolejności należało najpierw świadomie zakupić daną aplikację ze sklepu. Przy czym trzeba było liczyć się z możliwością braku zwrotu pieniędzy.

Aktualnie problem zgłoszenia „problemu z jakością” został rozwiązany połowicznie. Z jednej strony pod każdą aplikacją (również tą bezpłatną) pojawia się przycisk „Zgłoś problem”, jednakże po kliknięciu w ikonę producent przekieruje nas na stronę internetową i będzie wymagał ponownego zalogowania w celu wybrania opcji zgłoszenia.

Bez porównania z innymi firmami 

Apple swoją niewielką wykrywalność złośliwych i nie w pełni działających aplikacji zawdzięcza również znikomej polityce firmy nakierowanej na weryfikację nowych gier i aplikacji. Popularne serwisy internetowe, w tym Google, Facebook czy Twitter, posiadają odpowiednie środowisko moderatorskie odpowiedzialne za kompleksowy przegląd aplikacji pod kątem technicznym, marketingowym i biznesowym. Licząc po kolei liczbę moderatorów wynosi ona po 20 tys., 15 tys. i 2,2 tys. W tym samym czasie do korekty swoich aplikacji ze sklepu App Store firma Apple ma oddelegowanych zaledwie 500 recenzentów.

Na pochwałę dla Apple zasługuje fakt, że wraz z coraz większą krytyką ich wewnętrznego środowiska użytkowników, pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Ostatnim bardzo śmiałym krokiem firmy w stronę klientów App Store stało się nadanie użytkownikom dostępu do przeglądania bazowych aplikacji Apple na każdym iPhone'ie z poziomu recenzenta. Tym samym przeciętny użytkownik uzyskał dostęp do takich aplikacji jak: podcasty Apple, pogoda, a nawet wbudowana aplikacja kalkulator z możliwością ich jednoczesnego ocenienia i wstawienia swoich uwag.

Trudno jednoznacznie określić zmiany dokonywane w Apple App Store. Z jednej strony można wskazać szereg pozytywnych zmian związanych z łatwiejszą możliwością zgłaszania nadużyć i jednocześnie większym otwarciem na krytykę użytkowników względem bazowych aplikacji. Z drugiej należy pamiętać, że aktualne problemy wynikają z wieloletnich zaniedbań w postaci niekonsekwentnej polityki firmy nakierowanej na zwalczanie nadużyć w App Store, czy braku odpowiedniej komunikacji na poziomie użytkownik - producent. Warto jednak pochylić się nad widocznymi staraniami firmy i obserwować jej kolejne działania.

Aleksander Mazur


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

Reklama

Komentarze

    Reklama