Reklama

Armia i Służby

Wyższe dodatki finansowe dla cyberżołnierzy

Fot. 7th Army Training Command/flickr
Fot. 7th Army Training Command/flickr

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka żołnierze zawodowi Wojska Polskiego wykonujący zadania związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem oraz projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych otrzymają wyższe dodatki do uposażeń.

W lutym 2019 roku minister Mariusz Błaszczak, zainaugurował program CYBER.MIL.PL. To szereg zaplanowanych działań, które pozwolą m.in. na: utworzenie nowego rodzaju wojsk – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz wykształcenie ekspertów zajmujących się informatyką i kryptologią. Dodatkowo zostanie zwiększony budżet na zadania w obszarze: kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznych. Przede wszystkim to program, który zwiększy bezpieczeństwo Polski i Polaków w cyberprzestrzeni.

Obecnie zadania związane z cyberbezpieczeństwem, kryptologią oraz rozwojem i utrzymaniem systemów IT realizowane są przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz podległe jednostki wojskowe. Zgodnie z rozporządzeniem ministra wyższe dodatki finansowe obejmą wojskowych ekspertów z NCBC, a także z Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Centrum Projektów Informatycznych, które podlegają pod NCBC.

Ministerstwu Obrony Narodowej zależy na tym, aby wiodące jednostki wojskowe zajmujące się cyberbezpieczeństwem, kryptografią oraz systemami IT zachęcały kandydatów do pracy nie tylko możliwością rozwoju osobistego i zawodowego oraz unikalnymi zadaniami z jakimi będą mogli się zmierzyć, ale także wynagrodzeniem. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem dodatek służbowy żołnierzy zajmujących się problematyką: „cyber”, „krypto” oraz IT będzie obejmował:

  • stały dodatek służbowy, w wysokości od 450 zł do 2100 zł;
  • jednorazowy dodatek służbowy wypłacany po zakończeniu roku kalendarzowego, w przypadku zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego przez okres pełnego roku kalendarzowego. Wysokość tego dodatku jednorazowego wynosić będzie od 100% do nawet 620% kwoty dodatku służbowego stałego i będzie przyznawana uznaniowo przez dowódcę jednostki wojskowej.

Postawiliśmy sobie ambitny cel i go konsekwentnie realizujemy. Cały system rozwoju zdolności resortu obrony narodowej, który przygotowaliśmy jest gwarancją tego, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą się rozrastały. Dowództwo wojsk powstanie do 2022 roku, a ich formowanie skończymy już w 2024 roku. Zakładamy, że do tego czasu będziemy dysponowali już wystarczająco liczną grupą absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, IT i kryptologią. Będziemy mieć zatem wykwalifikowane kadry pozwalające zapewnić bezpieczeństwo Polski i Polaków w zakresie zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Mariusz Błaszczak - minister obrony

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności pozyskania oraz utrzymania w służbie wojskowej odpowiednio przygotowanych żołnierzy zawodowych – informatyków. Stworzenie zachęt finansowych, które będą motywować do podejmowania i długoletniego pełnienia zawodowej służby wojskowej jest niezbędne. Osoby zainteresowane służbą w wojskowych strukturach cyberbezpieczeństwa, kryptografii oraz utrzymania systemów IT mogą sprawdzić, jakie wymagania stawia przed nimi Wojsko Polskie oraz aktualne oferty pracy na stronie: www.cyber.mil.pl/kariera.

Dziś – niemal rok po uruchomieniu programu CYBER.MIL.PL – możemy z satysfakcją potwierdzić, że stał się on efektywną platformą, na której budujemy narodowe zdolności bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Decyzja o przyznaniu nowych dodatków dla żołnierzy zajmujących się tą problematyką jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Wierzymy, że wyższe pensje będą dodatkowym czynnikiem, który zachęci młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim

Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w MON i jednocześnie Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Zmiany określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy zmieniają również zapisy dotyczące dodatku specjalnego z tytułu wykonywania czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych. Po wprowadzonej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zmiany nazwy „patrole rozminowania” na „patrole saperskie”, należało wprowadzić nową terminologię używaną dla potrzeb tego dodatku. Rozporządzenie zachowuje wysokości dotychczas wypłacanych wojskowym saperom dodatków.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest powołaną w 2019 roku, wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającą za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz budowy i eksploatacji systemów IT. W zespole NCBC znaleźli się najwyższej klasy specjaliści, którzy w trybie 24/7/365 monitorują działania systemów IT w RON oraz prowadzą operacje w cyberprzestrzeni – analizują, monitorują i wyznaczają nowe kierunki oraz techniki działań, aktywnie reagują w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

Centrum Operacji Cybernetycznych jest wyspecjalizowaną jednostką wojskową, która jako jedyna w resorcie obrony narodowej jest przeznaczona do prowadzenia działań oraz operacji militarnych w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum, w warunkach i sytuacjach, kiedy użycie sił konwencjonalnych nie jest możliwe lub wskazane z przyczyn polityczno-militarnych, operacyjnych albo technicznych.

Centrum Projektów Informatycznych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej przeznaczoną do realizacji projektów związanych z definiowaniem i określaniem architektury oraz projektowania rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby resortu. Prowadzi analizy i oceny oraz przygotowuje do wdrożenia w resorcie zarówno własne jak i komercyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Informacja prasowa MON

Komentarze