Reklama

Armia i Służby

Wywiad USA stawia na OSINT

usa wywiad CIA
Amerykański wywiad opublikował strategię dotyczącą OSINT-u.
Autor. LBJ Library/Flickr/Domena publiczna

Amerykański wywiad opublikował strategię dotyczącą OSINT-u. Służby Stanów Zjednoczonych chcą wzmocnić ten obszar i już pochylają się nad technologią sztucznej inteligencji.

Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego wraz z CIA opublikowały „The IC OSINT Strategy 2024-2026”. To dwuletnia strategia przedstawiająca kompleksowe podejście do usprawnienia gromadzenia i wykorzystywania danych wywiadowczych typu open source, czyli OSINT, w całej społeczności wywiadowczej USA (IC).

Avril Haines, dyrektorka wywiadu narodowego powiedziała, że „stanowi ona początek długoterminowego procesu, który profesjonalizuje dyscyplinę OSINT, przekształca analizę i pracę wywiadu oraz stworzy nowe możliwości współpracy z genialnymi amerykańskimi innowatorami i podobnie myślącymi partnerami zagranicznymi”. 

Z kolei William J. Burns, dyrektor CIA uważa że „strategia OSINT, obejmująca całą społeczność wywiadowczą, jest kluczem do pomocy służbom w posuwaniu się naprzód w skoordynowany i zdecydowany sposób”.

Jednym z twórców merytorycznych dokumentu jest Jason Barrett, specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego w ODNI, mający doświadczenie w DIA i FBI, który został powołany na stanowisko dyrektora OSINT w październiku 2023 r. 

Czytaj też

Amerykanie wzmacniają OSINT

Strategia obejmuje cztery kluczowe obszary, które łącznie mają wzmocnić OSINT jako podstawową domenę wywiadowczą i umożliwić wspólnocie wywiadowczej USA wykorzystanie pełnego potencjału danych i informacji open source, w celu wzmocnienia realizacji zadań wywiadowczych. Są nimi:

1. Koordynacja pozyskiwania danych open source i rozszerzenie ich udostępniania.

Cel: Koordynacja pozyskiwania danych open source i rozszerzenie udostępniania danych, aby uniknąć redundancji, z myślą o umożliwieniu realizacji misji i zapewnieniu najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów wywiadu. 

Wszyscy członkowie IC powinni mieć możliwość odkrywania pozyskanych przez IC danych open source i raportowania OSINT społeczności, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa i klasyfikacji. Rozszerzenie dostępności publicznie dostępnych informacji (PAI) i komercyjnie dostępnych informacji (CAI) zmaksymalizuje zwrot z nakładów IC i zwiększy wartość danych i narzędzi open source we wszystkich zadaniach IC.

Reklama

2. Ustanowienie zintegrowanego zarządzania zasobami open source

Cel: Ustanowienie zintegrowanego zarządzania gromadzeniem danych open source. Dostosowanie i zarządzanie działaniami w zakresie gromadzenia danych open source w IC w celu zwiększenia szybkości i skuteczności gromadzenia danych przy jednoczesnym unikaniu powielania wysiłków. 

Zintegrowane zarządzanie gromadzeniem danych jest podstawową koniecznością, aby zapewnić, że wysiłki IC w zakresie gromadzenia danych open source są zoptymalizowane w celu spełnienia zróżnicowanych i zmieniających się wymogów bezpieczeństwa narodowego i zadań IC.

Reklama

3. Wprowadzanie innowacji OSINT w celu dostarczania nowych możliwości

Cel: Gwałtowna ekspansja danych i platform open source wymaga od IC ciągłego dostosowywania swoich narzędzi i strategii, aby utrzymać zdolność dostarczania na czas wiarygodnych informacji open source decydentom politycznym i dowódcom sił zbrojnych na dużą skalę, a także w różnych formatach dostosowanych do różnych misji i wymagań odbiorców.

4. Rozwijanie personelu i technologii OSINT nowej generacji

Cel: Ustanowienie i rozwijanie wspólnych standardów pracy OSINT oraz pracowników IC zdolnych do rozpoznawania, pozyskiwania i przekazywania informacji z otwartych danych i źródeł, w ramach dynamicznego rozwoju technologii open source. 

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (GAI) stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla zarządzania OSINT. GAI może być potężnym narzędziem umożliwiającym terminową i wnikliwą produkcję OSINT, w tym poprzez pomoc w identyfikacji wspólnych tematów lub wzorców w danych bazowych i szybkie podsumowywanie dużych ilości tekstu. 

Jednocześnie należy aktualizować i udoskonalać umiejętności i szkolenia w zakresie OSINT, aby ograniczyć potencjalne zagrożenia związane z GAI, w tym nieścisłości i błędne wyobrażenia. Społeczność OSINT powinna być w czołówce IC w testowaniu wykorzystania technologii sztucznej inteligencji oraz opracowywaniu i rozwijaniu metod jej wykorzystania.

Czytaj też

OSINT zyskuje znaczenie

Dyrektor wykonawczy OSINT, we współpracy z dyrektorem IC OSINT i dyrektorem wywiadu obronnego w OSINT będzie kierować wdrażaniem strategii, w tym identyfikować konkretne działania, które amerykańska społeczność wywiadowcza podejmie, aby osiągnąć jej cele i zmierzyć wyniki.

„Jako menadżer funkcjonalny OSINT IC znam kluczową rolę, jaką odgrywa w obronie naszego kraju” – podkreślił dyrektor CIA William Burns. Jak ocenił, obecnie znajdujemy się „w tym kluczowym momencie, gdy OSINT zyskuje coraz większe znaczenie i rośnie zapotrzebowanie”.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian w środowisku open source, w strategii zawarto zapis, że społeczność OSINT będzie co roku przeglądać dokument i opracowywać iteracyjny plan działania, który ma wyznaczać kierunki działań wdrożeniowych.

Reklama

Więcej danych dla agencji

KC Wilberg, wiceprezes ds. intelligence business w Acuity Inc., w komentarzu dla WashingtonExec, powiedział: „W przeszłości, jeśli chodzi o dane typu open source, każda agencja gromadziła lub kupowała dane niezależnie od siebie w celu realizacji swoich własnych zadań (…). Nowa strategia ustanawia ramy do śledzenia danych w scentralizowanym, wielodomenowym katalogu, dzięki czemu będą one dostępne dla wszystkich uczestniczących agencji”.

Jego zdaniem zapewni to każdej agencji dostęp do większej puli informacji, które pomogą w dochodzeniach, formułowaniu prognoz, informowaniu o polityce i realizowaniu stawianych zadań.

Czytaj też

Generatywna sztuczna inteligencja jako narzędzie wywiadu

W nowej strategii wyraźnie stwierdzono, że możliwości zaawansowanych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja, umożliwiające przekształcanie ogromnych ilości danych open source w realne produkty wywiadowcze, mogą potencjalnie zwiększyć wartość w całym systemie IC. 

Podkreślono, że „w miarę ciągłego rozszerzania się i ewolucji środowiska open source (..) możliwość wydobywania przydatnych wniosków z ogromnych ilości danych open source będzie coraz ważniejsza”. 

Jak zwraca uwagę serwis Spy Talk, biorąc pod uwagę wyjątkową szybkość zmian w środowisku OSINT, plan wymaga corocznych przeglądów strategii pod kątem ukierunkowania wysiłków wdrożeniowych. 

Szybkość innowacji jest kluczową miarą sukcesu, natomiast możliwość testowania nowych rozwiązań w niesklasyfikowanych systemach danych wiąże się z mniejszym ryzykiem i barierami niż sieci sklasyfikowane (tzn. oznaczone klauzulą). 

Obecnie źródła informacji rozszerzyły się, obejmując gazety, czasopisma i audycje radiowe, coraz większą liczbę źródeł internetowych, dostępnych na rynku baz danych i innych dużych zbiorów informacji. Biorąc pod uwagę to szeroko zakrojone i ewoluujące środowisko OSINT, IC pracuje obecnie nad przyspieszeniem swojego podejścia do gromadzenia i dostarczania informacji wywiadowczych o wysokiej wartości decydentom.  

Istotnym elementem tej strategii będzie wykorzystanie zaawansowanej i szybko rozwijającej się technologii, w tym narzędzi takich jak generatywna sztuczna inteligencja.

„Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla OSINT” – napisano w amerykańskiej Strategii. Jak wskazano, „GAI może być potężnym narzędziem umożliwiającym terminowe i wnikliwe tworzenie OSINT, w tym poprzez pomoc w identyfikacji wspólnych tematów lub wzorców w danych źródłowych i szybkie podsumowywanie dużych ilości tekstu”.

Kontrowersje wokół amerykańskiego wywiadu

Sposób, w jaki agencje wywiadowcze przetwarzają dane uzyskane z OSINT, wzbudza też kontrowersje. Przykładem tego może być senator Ron Wyden z Oregonu, domagający się od ODNI wyjaśnień, w jaki sposób wzrost liczby dostępnych informacji komercyjnych ma wpływ na ochronę swobód obywatelskich i prywatności.  

W grudniu u.br. próbował zablokować nominację nowego szefa Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, czekając, aż agencja powie mu czy kupuje poufne informacje od brokerów danych. Zażądał, aby administracja Bidena zakazała agencjom wywiadowczym kupowania danych osobowych uzyskanych od brokerów.

Przytoczył niedawne orzeczenie Federalnej Komisji Handlu (FTC), w którym stwierdzono, że brokerzy muszą uzyskać świadomą zgodę Amerykanów, zanim przekażą określone dane klientów do komórek wywiadu.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama