Reklama

Armia i Służby

Wiceminister Tomasz Zdzikot odchodzi. Kto pokieruje cyberbezpieczeństwem w wojsku?

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot i Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odchodzi ze stanowiska. Zostanie prezesem Poczty Polskiej. Kto go zastąpi?

Za czasów wiceministra zainaugurowano projekt programu Cyber.mil.pl, który celem jest budowa narodowych zdolności cyberbezpieczeństwa. Stworzono również koncepcję Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz rozpoczęto proces ich formowania. Dowództwo wojsk powstanie do roku 2022, a formowanie tych wojsk zakończy się w roku 2024. 

Tomasz Zdzikot od listopada 2015 r. był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Najpierw w randze podsekretarza stanu, a potem, od października 2017 r. – sekretarza stanu. Został wówczas także pełnomocnikiem rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Od 2014 jest radnym wojewódzkim na Mazowszu. W latach 2006-14 był radnym w Warszawie. Od 2003 do 2005 r. doradzał wiceprezydentowi Warszawy Sławomirowi Skrzypkowi, a w 2006 r. był zastępcą burmistrza dzielnicy Śródmieście.

41-letni Zdzikot jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowe studia z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami.

To nie jedyne roszady kadrowe w obszarze cyberbezpieczeństwa w wojsku. Pułkownik  Mariusz Krawczyk zastąpił pułkownika Przemysława Przybylaka na stanowisku komendanta Centrum Operacji Cybernetycznych. Przybylak objął obowiązki Szefa Szefostwa Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Reklama

Komentarze

    Reklama