Reklama

Armia i Służby

Szef SKW pełnomocnikiem MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Fot. Gov.pl
Fot. Gov.pl

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka został nowym pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Poprzedni pełnomocnik, wiceszef MON Tomasz Zdzikot, na początku kwietnia odszedł z resortu i został prezesem Poczty Polskiej.

Resort obrony opublikował we wtorek decyzję szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, która ustanawia szefa SKW Macieja Materka na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Pełnomocnik jest upoważniony do:

  • wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej wytycznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • realizacji zadań, o których mowa w art. 42, i 51 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Artykuł 42 wymienia zadania organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa, do których należy m.in. prowadzenie bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze lub podsektorze pod kątem uznania ich za operatora usług kluczowych, Artykuł 51 definiuje zadania MON w cyberprzestrzeni.

Wcześniej funkcję tę pełnił wiceszef MON Tomasz Zdzikot. 3 kwietnia Poczta Polska poinformowała, że Zdzikot został nowym prezesem Poczty Polskiej. Dzień później Błaszczak podziękował na Twitterze Zdzikotowi za "świetną współpracę" - zarówno w MON, jak i wcześniej w MSWiA - i życzył mu powodzenia na nowym stanowisku.

W styczniu 2018 r. Maciej Materka został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA.

Materka był m.in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby pomimo, że ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik pozytywnie wyrażał się o jego pracy w Biurze. 

AK/PAP

Komentarze