Reklama

Armia i Służby

Resort obrony narodowej stawia na kształcenie cyberkadr

fot. pxhere.com / domena publiczna
fot. pxhere.com / domena publiczna

Resort Obrony Narodowej przygotowuje się do uruchomienia eksperymentu pedagogicznego w formie klas o profilu „cyberbezpieczeństwo”. Program obejmie swoim zasięgiem szkoły podstawowe, a w zamierzeniu twórców szkoła z takim profilem nauczania powinna pojawić się w każdym województwie.

Na mocy porozumienia zawartego w marcu pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Politechniki Łódzkiej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu uruchomiony został pilotażowy program nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jednak już w następnych latach resort planuje uruchomienie klas kształcących młodych ludzi w kierunku cyberbezpieczeństwa w każdym województwie.

Dziś resort opublikował zarządzenie w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z Klasą” z podpisem Ministra Mariusza Błaszczaka. W jego uzasadnieniu wskazano, że to właśnie od zdolności obrony sieci i systemów teleinformatycznych państwa zależy w dużej mierze bezpieczeństwo narodowe. Za główny cel kształcenia przyjęto, na co wskazuje dokument, edukacje uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa z naciskiem na obronność państwa w rozumieniu zadań resortu obrony narodowej.  

image
Fot. MON

Łączny koszt dofinansowania na uruchomienie programu wyceniono w pierwszym roku na kwotę 3 840 000 złotych. Jest to 80 procent realnych kosztów, na które składają się wyposażenie pracowni oraz wynagrodzenia nauczycieli w 16 szkołach. Wstępnie oszacowano także koszty dofinansowania programu w drugim i trzecim roku zajęć - łącznie będzie to kwota 1 920 000 złotych. Wysokość tych wydatków jest uzależniona od liczby szkół, których udział zostaną zakwalifikowane do udziału programie „Cyber.MIL z Klasą”.

16 szkół, jeden cel: budowa kady zawodowej i naukowej

Zarządzenie zakłada utworzenie w 16 szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Za pomocą programu planowane jest zbudowanie bazy naboru do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

image
Fot. pixnico.com 

Koordynacja programu to jedno z zadań nowej jednostki powołanej w resorcie obrony narodowej w 2019 roku - Biura ds. „Programu Zostań żołnierzem RP”. Biuro będzie prowadziło obsługę organizacyjną programu „Cyber.MIL z Klasą”, przygotowywało i zatwierdzało umowy dotacyjne z chwilą uzyskania stosownego upoważnienia. Do jego obowiązków będzie należało  także nadzór i prowadzenie sprawozdań z realizacji programu. 

Zdajemy sobie sprawę, że wymogi jakie musi spełnić szkoła, ale również i uczeń są bardzo wysokie. Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji min 150 punktami na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, fizyki, informatyki oraz z języka angielskiego. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że program zakłada przedstawienie oferty edukacyjnej szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych. Takim działaniem podejmujemy próbę wsparcia obronności państwa i przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby naszych jednostek

gen. bryg. dr inż. Artur DĘBCZAK
Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Klucz do sukcesu projektu - wsparcie merytoryczne NCBC i WAT 

Merytoryczny nadzór nad programem sprawować będzie jak wynika z założeń Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Pierwszy rocznik w ramach programu (poza pilotażową klasą w Łowiczu) wystartuje w roku szkolnym 2021/2022. Jednak nabór wniosków realizowany jest w trybie przyśpieszonym tak aby lista szkół biorących udział w programie została zatwierdzona do końca roku szkolnego. Pozwoli to na rozpoczęcie współpracy już od września 2020 roku. 

Cele szczegółowe wskazane w dokumencie określone w programie określają obszary problemowe w zakresie których odbywać się będzie kształcenie młodzieży. Warunki mają umożliwić zdobycie wiedzy odnośnie zaawansowanej matematyki i informatyki a także innych nauk wykorzystywanych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo uczniowie będą kształceni w zakresie współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, a także kryptografii. Wszystkie te obszary kształcenia mają przyczynić się do przygotowania specjalistów do pracy w wojskowych jednostkach organizacyjnych, ale głównym skutkiem ma być zwiększenie zainteresowania ochotniczego podejmowania służby wojskowej, zatrudnianie w charakterze pracowników wojska, a także kontynuacja edukacji na studiach wyższych z zamiarem podjęcia służby lub pracy w resorcie obrony narodowej.

Czy resortowi uda się osiągnąć założone cele? Odpowiedz na to pytanie otrzymamy wraz z wypuszczeniem na rynek pracy pierwszych absolwentów, czyli za około 5-6 lat a nawet 11, jeśli młodzi ludzie zdecydują się na kontynuację edukacji na studiach wyższych. Samo uruchomienie programu jednak świadczy, że resort poważnie podchodzi do konieczności wzmocnienia polskich sił zbrojnych o kadrę wykwalifikowanych pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Resort przy tworzeniu programu zadbał również o komfort uczniów – klasy o tym profilu będą liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się na lepszą jakość nauki i zarazem zapobiegnie masowemu wypuszczeniu absolwentów na rynek pracy. Plusem proponowanego rozwiązania jest zdecydowane postawienie na jakość, a nie na ilość absolwentów wykształconym w tym profilu. Nauka przedmiotów specjalistycznych będzie realizowana przez pierwsze 3 lata, natomiast ostatni rok w wypadku liceach oraz klasy czwarta i piąta w technikach będą poświęcone przygotowaniu do egzaminu maturalnego i odbyciu staży - praktyk zawodowych.

Sylwia Gliwa / Piotr Jaszczuk

Komentarze