Reklama

Armia i Służby

Reprezentanci MON zwycięzcami międzynarodowego Hackathonu

Fot. Cyber.mil.pl
Fot. Cyber.mil.pl

Zespoły ArchiTechs, DataScienceCadets i FRONT reprezentujące Wojskową Akademię Techniczną i Inspektorat Informatyki MON zostały zwycięzcami tegorocznej edycji TIDE Hackathon 2019.

Organizatorem konkursu najlepszych informatyków z NATO i krajów współpracujących było Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT) oraz Inspektorat Informatyki.

 TIDE Hackaton organizowany jest od 2016 roku. Biorą w nim udział międzynarodowe zespoły projektantów i programistów z instytucji wojskowych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: modelowania (ang. modeling challenge), programowania  (ang. coding challange) oraz połączenia tych dwóch obszarów.

 Tegoroczna edycja konkursu projektowo-programistycznego odbyła się w Warszawie. Po kilku dniach zmagań wyłoniono zwycięzców. Po raz kolejny czołowe miejsca w konkursie zajęły polskie zespoły składające się z podchorążych, żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej.

Tuż przed galą finałową wszystkie uczestniczące zespoły zaprezentowały swoje rozwiązania w trzech kategoriach: modelowania (ang. Modeling Challenge – Modeling the Mine Action Space), programowania  (ang. Coding Challange – Prioritization of enabling activities for de-mining) oraz wizualizacji (ang.Visualisation – Visualization of Effects in the Information Environment).

Ocena poprzedzona została analizą dzienników pracy poszczególnych zespołów przez zespół sędziowski, złożony z przedstawicieli Inspektoratu Informatyki, Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT - Allied Command Transformation) oraz Agencji ds. Łączności i Informatyki NATO (NCIA - NATO Communications and Information Agency).

 Zwycięzcy TIDE Hackathon 2019:

 Kategoria Modeling Challenge:

1. Zespół ArchiTechs z Polski (WAT oraz CPI)

2. Zespół Msg@TNO z Holandii

Kategoria Coding Challenge:

1. Zespół DataScienceCadets z Polski (WAT)

2. Zespół MITI Hedgehogs z Ukrainy

Kategoria Visualisation Challenge:

1. Zespół TNO-JIVC z Holandii

2. Zespół FRONT z Polski (CPI)

Nagrodzone rozwiązania zostaną zaprezentowane i rozwinięte podczas Konferencji TIDE Sprint 2019 Spring i ćwiczeń Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX) 2019 (realizowanych w Polsce). Wymienione działania tworzą program Interoperability Continuum, który ukierunkowany jest na badanie nowych technologii, testowanie i weryfikację stosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w ramach całego NATO.

Ideą przewodnią tegorocznej edycji konkursu było połączenie dwóch zagadnień: ochrona ludności cywilnej i Data Science. Wyzwania zakładały wsparcie militarne organizacji cywilnych w celu  scalenia wysiłków kilku zaangażowanych stron w proces rozminowywania Iraku (scenariusze i przypadki wykorzystania danych będące tematami tegorocznych zadań zostały uzgodnione podczas Konferencji TIDE Sprint 2018 Fall). Tematykę zadań omówili przedstawiciele Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (ACT) oraz Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

Reklama

Komentarze

    Reklama