Reklama

Armia i Służby

Prof. Zdzisław Krygowski patronem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (@ECSC_MIL)/Twitter
Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (@ECSC_MIL)/Twitter

Prof. Zdzisław Krygowski oficjalnie stał się patronem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Decyzję w tej sprawie wydał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 

Na podstawie Decyzji Nr 111 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa otrzymało imię prof. Zdzisława Krygowskiego. Postanowienie weszło w życie 20 sierpnia br. po opublikowaniu dokumentu. 

Wybitny uczony

Prof. Zdzisław Krygowski to matematyk urodzony 22 grudnia 1872 roku we Lwowie. Zmarł 10 sierpnia 1955 roku w Poznaniu.

W 1890 roku podjął studia na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je, zdając egzamin na nauczyciela matematyki oraz fizyki. Otrzymał również promocję na doktora nauk filozoficznych.

Następnie pracował w krakowskiej Wyższej Szkole Realnej oraz na Uniwersytecie Paryskim. W międzyczasie dalej się kształcił. Lata 1895-1896 spędził na stypendium w Berlinie.

Na początku XX wieku (1901 rok) rozpoczął działalność na Politechnice Lwowskiej. W 1908 roku został profesorem nadzwyczajnym, aby następnie uzyskać tytuł profesora zwyczajnego (1909). Co ważne, w latach 1917-18 był rektorem Politechniki. 

W 1919 roku prof. Zdzisław Krygowski postanowił związać się z nowo utworzonym Uniwersytetem Poznańskim (UP). Z kolei siedem lat później stanął na czele Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Rozszyfrować Enigmę 

W 1929 roku uczony przeprowadził, w ramach Wydziału Matematyki UP, tajny kurs kryptologii dla najzdolniejszych studentów. Jego organizacja była następstwem prośby skierowanej do profesora przez Biuro Szyfrów Wojska Polskiego, któremu zależało na poprawie zdolności wywiadowczych wymierzonych w Niemcy.

W przedsięwzięciu brało udział 20 studentów. Z całej grupy wybrano 3 najlepszych z najlepszych. Byli to: Marian Rejewski, Henryk Zygalski oraz Jerzy Różycki. Po kursie pracowali dla Biura Szyfrów Wojska Polskiego w Poznaniu, łamiąc niemieckie szyfry.

Jeden z nich szczególnie zasłynął w dziedzinie kryptologii. To Marian Rejewski, który dokonał przełomu, zauważając cykliczne struktury szyfrów Enigmy i tworząc metodę odtwarzania jej kluczy. 

Prof. Zdzisław Krygowski patronem ECSC

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa to jednostka organizacyjna podlegająca pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Odpowiada za kształtowanie kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.

ECSC przyczynia się do podnoszenia zdolności żołnierzy oraz personelu wojskowego, co z kolei przekłada się na rozwój Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni. Centrum jest także jednostką konsolidującą potencjał ekspercki i wspierającą MON w umacnianiu współpracy krajowej i międzynarodowej. 


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze