Reklama

Armia i Służby

Poszukiwane logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ruszył konkurs

Trwa konkurs na projekt logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Trwa konkurs na projekt logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Fot. Policja.pl

W związku z utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policja ogłosiła konkurs na projekt graficzny logo nowo powstałej jednostki.

Celem konkursu jest zaprojektowanie projektu graficznego logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla funkcjonariuszy lub pracowników Policji - czytamy w ogłoszeniu.

Czytaj też

Projekt logo musi spełniać warunki: być dziełem samodzielnym i oryginalnym; być zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami projektowania; zawierać symbole narodowe oraz elementy charakterystyczne dla polskiej Policji; posiadać wersję z użyciem nazwy "Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości" oraz skrótu "CBZC"; tematyką nawiązywać do systemów informatycznych i teleinformatycznych, a także do zagrożeń z jakimi systemy te są kojarzone.

Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i rozstrzygnie konkurs nie później niż do 12 września 2022 roku. Prace można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 roku (po tym terminie nie bedą rozpatrywane przez komisję konkursową).

Prace konkursowe można przesyłać na adres: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs na projekt graficzny logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości”, wraz z dołączoną wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną własnoręcznym podpisem - podaje polska Policja.

Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w konkursie zawiera "Regulamin Konkursu na Projekt Graficzny Logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości", dostępny na stronie policja(.)pl.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 5 tys. zł.

Czytaj też

Zadania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

Formacja ma także umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze