Reklama

Armia i Służby

Polska zacieśnia współpracę z USA w obszarze cyberbezpieczeństwa

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

Celem porozumienia jest zsynchronizowana współpraca wojskowa w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozbudowa zdolności w dynamicznie się zmieniającym obszarze cyberbezpieczeństwa.

Cyberprzestrzeń to domena, która nie zna granic. Bez efektywnej i silnej współpracy sojuszniczej trudno w tej domenie skutecznie działać. Zawarte dzisiaj polsko-amerykańskie porozumienie wojskowe to efekt wielu miesięcy rozmów, spotkań na poziomie politycznym i wojskowym

Tomasz Zdzikot - sekretarz stanu w MON

Na mocy porozumienia będą podejmowane działania skupione na wymianie informacji w takich dziedzinach, jak: cyberbezpieczeństwo, szkolenia, edukacja i umacnianie kolektywnej zdolności obronnej w cyberprzestrzeni. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom, siły zbrojne obu krajów będą wspólnie rozwijać zdolności nastawione na skoordynowane działania obronne.

We wspólnym komunikacie po uroczystości podpisania porozumienia gen. bryg. Maria Biank, kierująca Połączonym Centrum Cyberbezpieczeństwa (JCC) w Dowództwie Sił USA w Europie (USEUCOM), podkreśliła ścisłą współpracę partnerską między USA i Polską, zwracając uwagę na fakt, że wymiana informacji stanowi najwyższy priorytet dla USEUCOM i JCC.

„Z zadowoleniem przyjmujemy możliwość sformalizowania zacieśniających się i obopólnie korzystnych relacji z Polską w sferze cyberprzestrzeni – stwierdziła między innymi. – Dzięki stworzonym ramom dla wymiany informacji o cyberzagrożeniach skuteczny atak na jedno państwo nie będzie oznaczał skutecznego ataku przeciwko wielu podmiotom”.

Biank, która odpowiada za współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa w europejskim teatrze działań, przedstawiła pokrótce charakter współpracy wynikającej z nowego porozumienia.

„Zwiększenie współpracy w cyberprzestrzeni będzie polegać na wymianie technicznej oraz realizacji przedsięwzięć takich jak np. zaplanowane na wrzesień ćwiczenia dwustronne w zakresie reagowania na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa”.

Na uroczystości podpisania umowy Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), czyli instytucji wiodącej w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce

Gen. bryg. Karol Molenda zaznaczył, iż podpisany dokument jest niezwykle ważny dla Polski i polskich obywateli, a zawarcie porozumienia służy przede wszystkim zdefiniowaniu zadań oraz śledzeniu postępów ich realizacji.

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest stanem stałym. To proces, w którym za końcowy wynik odpowiadamy wszyscy. Na poziomie instytucjonalnym w Polsce i na świecie – w ramach organizacji, do których przynależymy – tworzymy rozbudowany ekosystem. System ten jest niezwykle złożony, przez co wymaga stałej współpracy, o którą trzeba zabiegać i nieustannie pielęgnować”.

Generał Molenda podkreślił, iż: „Podpisany dokument jest również istotny dla całej wschodniej flanki NATO. Dzięki sukcesywnemu zwiększaniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i zacieśnianiu współpracy w wielu obszarach, także w cyberprzestrzeni możemy lepiej wywiązywać się z naszych zobowiązań sojuszniczych, które zostały zainicjowane na kolejnych szczytach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. podniesiono cyberprzestrzeń do rangi kolejnej domeny operacyjnej”.

Źródło: Cyber.mil.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama