Reklama

Armia i Służby

NCBiR ogłasza konkurs na projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności

Fot: NCBiR
Fot: NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach konkursu Komitet Sterujący wskazał  33 projekty do realizacji. Wszystkie (poza jednym przypadkiem dotyczącym ABW) związane są z działalnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród wszystkich 33 projektów aż 7 dotyczy obszaru cyberbezpieczeństwa. 

Termin składania wniosków mija 10 września 2018 roku.  Finansowanie projektów odbywać się będzie aż do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym NCBiR zastrzega, że wkład własny wnioskodawcy będzie jednym z kryteriów oceny wniosku. Poszczególne projekty dotyczą przede wszystkim rozwiązań programowych, mających na celu usprawnienie pracy poszczególnych służb MSWiA, w tym wsparcie procesu decyzyjnego. Szczególnie interesujący wydaje się być temat związany z pozyskaniem technologii wymaganej do stworzenia rozproszonego i skalowalnego systemu służącego do przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych. Poszczególne projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa przedstawione są poniżej. 
  • Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania  - celem jest stworzenie bazy danych pozwalającej na szybkie i skuteczne porównanie i analizę aktualnie prowadzonych spraw do spraw wcześniejszych. 
  • System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych - narzędzie do szybkiego przetwarzania dużej ilości danych wejściowych analizowanych na etapie postępowania przygotowawczego i czynności wykrywczych. 
  • Zaawansowana analiza zasobów internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych - automatyzacja procesu poszukiwania i analizy Internetu, szczególnie dla j. polskiego. Projekt ma dostarczyć odpowie skrypty oraz bazę pośrednią w formie BigData wraz z interfejsem dostępowym pozwalającym na integrację z systemami analitycznymi Straży Granicznej. 
  • Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń - celem projektu jest opracowanie platformy integrującej dane różnych autonomicznych platform i systemów wykorzystywanych do ochrony granic państwowych  dla wsparcia procesu decyzyjnego. 
  • Opracowanie Systemu do Analizy Obrazów - celem jest opracowanie narzędzia wsparcia procesu analizy zdjęć, działajacego na zasadzie klient-serwer na dowolnej przeglądarce. Główną funkcjonalnością systemu ma być automatyczne otwieranie wskazanego miejsca na danej lokalizacji bez fizycznej ingerencji oraz bez uruchamiania podglądu zasobu. 
  • Cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysoko wydajny system pozwalający na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych - celem jest stworzenie narzędzia pozwalającego organom ścigania na prowadzenie skutecznych ataków siłowo - słownikowych na zabezpieczone zasoby cyfrowe, zabezpieczone podczas postępowania dowodowego. 
  • Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych - celem jest opracowanie platformy analitycznej na potrzeby identyfikacji i rozpoznania przestępstw gospodarczych na potrzeby funkcjonalności służb i organów ścigania. 
Reklama

Komentarze

    Reklama