Reklama

Armia i Służby

Największą wartością CyberWOT-u są ludzie

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/media.terytorialsi.wp.mil.pl
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/media.terytorialsi.wp.mil.pl

„Największą wartością (CyberWOT-u – red.) są ludzie, wysokiej klasy specjaliści na co dzień pracujący w najlepszych krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT oraz cyberbezpieczeństwa” – wskazują Wojska Obrony Terytorialnej. Jak dodają, podczas rekrutacji szczególny nacisk położony jest na wyłowienie osób „zarówno już z dużym doświadczeniem, jak i młodych talentów”. 

Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa Wojsk Obroby Terytorialnej (ZDC DWOT) to komponent działający od niemalże dwóch lat, który zlokalizowany jest przy Dowództwie WOT w Zegrzu. Odpowiada za realizację zadań zakresu cyberobrony i cyberochrony w Wojskach Obrony Terytorialnej. W razie potrzeby ma także być gotowy do udzielenia wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa administracji rządowej, samorządowej oraz lokalnych społeczności.

Największą wartością są ludzie, wysokiej klasy specjaliści na co dzień pracujący w najlepszych krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT oraz cyberbezpieczeństwa.

podkreśla WOT

Obecnie CyberWOT składa się z kilkudziesięciu żołnierzy wyłonionych podczas kilkuetapowej rekrutacji, docelowo będzie w nim służyć ok. 100 żołnierzy” – wskazuje WOT w oficjalnym komunikacie. Wśród nich znajdują się eksperci zajmującymi się testami penetracyjnymi, których celem jest sprawdzenie podatności systemów na włamania hakerów. Większość żołnierzy posiada bogate doświadczenie zawodowe (kilku i kilkunastoletnie), a także prowadzi prelekcje na polskich i zagranicznych sympozjach oraz konferencjach.

Sukcesy 

Co więcej, członkowie CyberWOT-u brali udział w ćwiczeniach wojskowych z dziedziny cyberbezbpieczeństwa, hackhatonach oraz operacjach na cyberpoligonach. Przykładowo, w zeszłym roku żołnierze CyberKomponentu WOT wzięli udział w największym stacjonarnym hackathonie w Europie HackYeah 2020. Rywalizację ukończyli z sukcesem, zajmując ostatecznie miejsce na podium.

Z kolei w tym roku współuczestniczyli w organizowanym przez NCBC największym i najbardziej złożonym ćwiczeniu z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach NATO – Locked Shields 2021. CyberWOT był zaangażowany w zespół STRATCOM (wsparcie przygotowywanie raportów, komunikacji, współdziałanie z CSIRT i zespołami technicznymi) oraz w Linux (ochrona elementów opartych o system Linux).

Nacisk na doświadczenie i młode talenty

Szkolenie żołnierzy Zespołu Działań Cyberprzestrzennych odbywa się dwutorowo – oprócz szkolenia ogólnowojskowego, cyberżołnierze podczas specjalistycznych szkoleń podnoszą swoje kompetencje między innymi w obszarach: rozpoznania i obrony cyberprzestrzeni, analizy powłamaniowej, utwardzania systemów, a także kształtują miękkie kompetencje, które w przyszłości wykorzystywać będą w swoich województwach, w  rejonach odpowiedzialności swoich jednostek wojskowych” – czytamy w komunikacie WOT-u.

Podczas rekrutacji CyberWOT szczególny nacisk położony jest na wyłowienie ponadprzeciętnych, uzdolnionych ochotników. Do ZDC rekrutowane są najlepsze osoby zarówno już z dużym doświadczeniem, jak i „młode talenty”, dla których przewidziany jest rozwój i ukierunkowane szkolenia” – tłumaczy WOT.

Warto również podkreślić, że w przyszłości planowane jest także utworzenie niewielkich samodzielnych komponentów CyberWOT na szczeblu taktycznym przy Brygadach WOT.

Na podstawie informacji prasowej WOT


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama