Reklama

Armia i Służby

Kapitan Nina Kaczmarek nową przewodniczącą Rady ds. Kobiet w MON

Po prawej: kapitan Nina Kaczmarek; fot. GOV.pl
Po prawej: kapitan Nina Kaczmarek; fot. GOV.pl

Kapitan Nina Kaczmarek została nową przewodniczącą Rady do spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej.

Do zadań Rady należy m. in. przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii i analiz w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet, udzielanie pomocy w sprawach służbowych czy promowanie zawodowej służby wojskowej żołnierzy - kobiet. Rada jest wybierana demokratycznie przez kobiety służące w Siłach Zbrojnych RP. Dziś swoją działalność rozpoczęła kolejna kadencja Rady.

Kapitan Nina Kaczmarek służbę w Wojsku Polskim pełni od 2012 roku. W 2013 ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Następnie w latach 2013-2014 była dowódcą plutonu szturmowego w 7. batalionie kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. W latach 2014-2017 była szefem sekcji w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku, a w kolejnych latach służyła jako oficer sekcji wychowawczej w dowództwie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Od lipca 2019 r. służyła w Centrum Operacyjnym MON. Kapitan Nina Kaczmarek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Skład Rady ds. Kobiet

Pierwszą wiceprzewodniczącą Rady ds. Kobiet została podporucznik Ewa Rogalska z Żandarmerii Wojskowej, a drugą wiceprzewodniczącą starszy sierżant Marta Balik z 21 Centralnego Poligonu Lotniczego.

Rada ds. Kobiet podporządkowana jest bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. W jednostkach wojskowych żołnierze - kobiety w porozumieniu z dowódcą wskazują pełnomocnika ds. kobiet, który ułatwia żołnierzom z jednostki kontakt z Radą ds. Kobiet. W przypadku naruszenia stosunków interpersonalnych, gdzie stroną jest żołnierz-kobieta, pełnomocnik ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Radę ds. Kobiet.

W Wojsku Polskim służy 8833 żołnierzy – kobiet oraz 3,7 tys. kobiet - żołnierzy Obrony Terytorialnej pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (wg stanu na dzień 30.10.2020 roku).  Żołnierze – kobiety służą we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. W Polskich Kontyngentach Wojskowych obecnie służbę pełni 77 żołnierzy – kobiet na misjach ONZ, UE i NATO oraz 17 w strukturach międzynarodowych i ataszatach.

/Gov.pl 


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama