Reklama

Armia i Służby

Jak wojsko buduje cyberarmię?

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

Rekrutacja do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i WOC, realizowana w ramach programu Cyber.mil.pl, była głównym tematem spotkania Dyrektora NCBC i zarazem Pełnomocnika MON ds. Utworzenia WOC, gen. bryg. Karola Molendy z kierownictwem Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień z całej Polski, które odbyło się w Legionowie.

Ponad stu uczestników zapoznało się z zasadami rekrutacji, nowymi uwarunkowaniami finansowymi oraz nowoczesnymi narzędziami komunikacji wykorzystywanymi do kontaktów z kandydatami do służby w Wojsku Polskim.

Rekrutacja jest grą zespołową i zadaniem nas wszystkich. Musimy nieszablonowo podchodzić do kandydatów i maksymalnie ułatwiać oraz skracać przejście całej procedury. Naszym celem jest zawsze dotarcie do najlepszych, którzy chcą służyć Ojczyźnie. 

Generał Brygady Karol Molenda 

W strukturach resortu w 2020 r. powstało nowe Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, którego obecny na spotkaniu dyrektor, gen. bryg. Artur Dębczak, omówił zasadnicze cele Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP:

Liczę na naszą dobrą współpracę, bo tylko tak możemy osiągnąć sukces. Nie mamy wpływu na demografię i rynek pracy, ale na pewno możemy wpływać na sprawność rekrutacji

Generał Brygady Artur Dębczak - dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Obaj generałowie podkreślili konieczność nawiązywania kontaktów z kandydatami z wykorzystaniem współczesnych, atrakcyjnych sposobów i narzędzi. Komputer i Internet to naturalny ekosystem dla młodzieży, dlatego należy pracować zgodnie z jego warunkami.

Wszyscy uczestnicy spotkania przeszli także dedykowane szkolenie poświęcone współczesnym zagrożeniom dla systemów teleinformatycznych oraz zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu w Resorcie Obrony Narodowej i poza nim, przeprowadzone przez ekspertów z NCBC:

- Obecnie smartfony mają tysiąckrotnie większą moc obliczeniową niż komputer, który pozwolił człowiekowi wylądować na Księżycu. Cyberprzestrzeń to obszar całkowicie stworzony przez człowieka, nad którym już nie jesteśmy w stanie do końca zapanować, bo nie ma on granic ani nawet jednoznacznej definicji. Najlepszym, a zarazem najsłabszym jego ogniwem jest człowiek.

Dyrektor NCBC zaznaczył, że instytucja ta pełni funkcję jednego z trzech filarów bezpieczeństwa Polski - CSIRT-ów (CSIRT MON), do których można zgłaszać wszelkie podejrzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Informacja prasowa

Reklama

Komentarze

    Reklama