Reklama

Armia i Służby

Insp. Adam Cieślak zaangażowany w tworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Fot. Centralne Biuro Śledcze Policji
Fot. Centralne Biuro Śledcze Policji

Insp. Adam Cieślak został pełnomocnikiem Komendy Głównej Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z kolei na stanowisko zastępcy komendanta CBŚP wybrano insp. Marka Odyńca. 

„Na tak wysokie stanowiska nie awansuje się z przypadku. Jest to wypadkowa całej kariery, przygotowania merytorycznego, profesjonalizmu, zaangażowania – te wszystkie cechy trzeba łączyć, żeby być skutecznym i aby mieć szanse na awans, te cechy łączą obu Panów inspektorów podkreślił  nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca Komendanta Głównego Policji, podczas uroczystej zbiórki w CBŚP. 

Rozpoczęła się ona od meldunku złożonego Komendantowi przez dowódcę uroczystości podkom. Piotra Morawskiego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Biura.

Postać pełnomocnika 

Insp. Adam Cieślak służbę w Policji pełni od 20 września 1995 roku. Z CBŚP związany jest od blisko 18 lat. Podczas służby przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej zdobywając doświadczenie, aby w 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP wskazuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

Projekt przyjęty przez rząd 

Przypomnijmy, że we wtorek, 9 listopada br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Jak informowaliśmy na łamach naszego portalu, rozwiązania zostały przygotowane przez MSWiA we współpracy z Komendą Główną Policji.

CBZC to jednolita w skali kraju jednostka Policji z siedzibą w Warszawie. Będzie odpowiadać za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Wiąże się z tym również wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej przestępczości.

Biurem będzie kierować - jako organ podległy komendantowi głównemu Policji - komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie go powoływał i odwoływał, spośród oficerów Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC otrzyma również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

SZP/CBŚP


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze (1)

  1. Malkontent

    Ludzi władzy po prostu "pogięło" - przecież te Osoby nawet nie wiedzą na czym polega Cyberprzestępczość ...