Reklama

Armia i Służby

Ile zarabia polski cyberżołnierz?

Ile zarabia cyberżołnierz?
Autor. Katarzyna Głowacka/ Defence24

Służba w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni to niewątpliwie niezwykle ciekawe wyzwania, w tym konfrontacja na cyfrowym polu walki z wysoce zmotywowanym przeciwnikiem. Doświadczenie, którego nie sposób zdobyć w cywilu. Czy zatem cyberżołnierze mogą liczyć na atrakcyjne warunki finansowe? Na ile oferta wojska jest konkurencyjna w stosunku do propozycji liderów branży ICT?

Reklama

Motywacja

Reklama

Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że aspekt finansowy stanowi ważny, lecz nie najistotniejszy czynnik motywujący żołnierzy i pracowników wojska do podjęcia służby lub pracy w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni (WOC). Zarówno żołnierze, jak i pracownicy zatrudnieni w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (NCBC-DKWOC) oraz jednostkach bezpośrednio podległych wskazują, że niezwykle istotne są m.in. możliwość udziału w projektach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa (niedostępnych dla osób pracujących w sektorze cywilnym), podnoszenia kompetencji (certyfikowane programy szkoleniowe oraz szkolenia szyte na miarę potrzeb i oczekiwań wojska), koleżeńska atmosfera oraz praca i służba w interdyscyplinarnych zespołach. 

Czytaj też

Generał Karol Molenda, dyrektor NCBC i dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w licznych wywiadach powtarza, że wojsko nie jest w stanie konkurować z sektorem komercyjnym na polu finansowym - tu zawsze oferta komercyjna będzie korzystniejsza.

Reklama

Niemniej jednak, w stosunku do klasycznych specjalności wojskowych żołnierze wojska zajmujący stanowiska w obszarze cyber, krypto, projektowania i programowania, pełniący służbę w NCBC-KWOC oraz jednostkach działań w cyberprzestrzeni (JDC „A" i JDC „B"), mogą liczyć na atrakcyjne dodatki do uposażenia. Dodatkowo, realizują niezwykle ważne i wyjątkowe zadania, z którymi nie spotkaliby się pracując w sektorze komercyjnym, czy administracji cywilnej.

Czytaj też

Dodatki dla cyberwojowników

O kwestie zarobków polskich cyberżołnierzy zapytaliśmy Dowództwo Komponentu WOC. Pułkownik Grzegorz Wielosz, rzecznik prasowy tej instytucji przekazał nam komentarz, który przybliża finansowe warunki pełnienia służby na stanowiskach ściśle związanych z cyberbezpieczeństwem, kryptologią oraz projektowaniem i programowaniem rozwiązań zapewniających cyberochronę sił zbrojnych. 

Dodatek miesięczny WOC
Autor. Grafika Katarzyna Głowacka Defence24

Uposażenie żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podobnie jak w przypadku pozostałych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia

W zakresie wspomnianych dodatków, żołnierze WOC mają prawo do dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku specjalnego, motywacyjnego oraz kompensacyjnego. Co charakterystyczne dla WOC w przypadku służby w NCBC-DKWOC, JDC „A" i JDC „B" żołnierze zajmujący stanowiska w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii, lub projektowania i programowania, otrzymują miesięczny dodatek służbowy w wysokości od 450 do 2 100 zł. W przypadku, gdy przesłużą rok kalendarzowy na danym stanowisku, otrzymają także jednorazowy dodatek w wysokości od 100 proc. do nawet 620 proc. kwoty miesięcznego dodatku służbowego otrzymanego w grudniu danego roku. W praktyce więc wartość tego dodatku może wynieść nawet 13 000 zł za dany rok. Żołnierze mogą również liczyć na nagrody jubileuszowe, świadczenie mieszkaniowe, dodatkowe uposażenie roczne czy też gratyfikację urlopową.
Płk Grzegorz Wielosz, rzecznik prasowy NCBC-DKWOC
Dodatek roczny WOC
Autor. Grafika Katarzyna Głowacka Defence24

Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisami rozporządzenia, regulującego kwestie dodatków do uposażeń żołnierzy zawodowych i ustawy o obronie ojczyzny, dodatek służbowy w kwocie od 450 do 2 100 zł brutto obejmuje kryptologów, żołnierzy odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, programistów pełniących służbę w jednostkach wojskowych o numerach 5949 (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni), 3860 (Jednostka Działań w Cyberprzestrzeni „A"), 4993 (Jednostka Działań w Cyberprzestrzeni „B") oraz w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Dokładnie taką informację otrzymaliśmy w odpowiedzi nadesłanej z Centrum Operacyjnego MON. 

Pułkownik Wielosz podkreślił natomiast, że na mocy ustawy z 2 grudnia 2021 roku o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa wprowadzono zupełnie nowe rozwiązanie - świadczenie teleinformatyczne wypłacane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Beneficjentami tego świadczenia są m.in. żołnierze WOC.

Dodatek teleinformatyczny
Autor. Grafika Katarzyna Głowacka Defence24

Celem utworzenia funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami. Świadczenie teleinformatyczne może być przyznawane żołnierzom, jak i pracownikom corocznie na okres realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa przez dane osoby.

Wysokość świadczenie uwarunkowana jest od doświadczenie zawodowego, posiadanej specjalistycznej wiedzy oraz charakteru zadań realizowanych przez konkretnego żołnierza lub pracownika. Szczegóły w tym zakresie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z jego zapisami wysokość świadczenia to przedział między 2 000 zł, a 30 000 zł.
Płk Grzegorz Wielosz, rzecznik prasowy NCBC-DKWOC

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przywołaną ustawą łączna wysokość wynagrodzenia lub uposażenia wraz z dodatkami oraz świadczeniem teleinformatycznym nie może przekraczać 21-krotności kwoty bazowej przysługującej członkom służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej. Aktualnie jest to kwota około 42 tysięcy złotych.

Należy zauważyć, że kwota ta stanowi górną granicę i jeśli porównamy ją z uposażeniem lub wynagrodzeniem przysługującym żołnierzom zawodowym, urzędnikom korpusu służby cywilnej i pracownikom wojska wydaje się ona bardzo atrakcyjną. Niemniej jednak, w sektorze komercyjnym najlepsi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą liczyć na wyższe zarobki. 

Jak to może wyglądać w praktyce?

Tradycyjnie w przypadku analiz wysokości uposażeń wojskowych pokusiłem się o próbę przedstawienia kilku wybranych przykładów i porównania wojskowych uposażeń oraz dodatków. Porównania dokonam, analizując wybrane przypadki żołnierzy zawodowych, o tym samym stopniu wojskowym i identycznej wysłudze uprawnionych lub nie do określonych dodatków do uposażenia. Analiza nie uwzględnia świadczenia teleinformatycznego.

Jak przekazał CyberDefence24.pl Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji i pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa w KPRM, świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane dla pracowników cywilnych, a w wojsku będzie wypłacone po dostosowaniu przepisów związanych z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny.

Wszystkich zainteresowanych problematyką wojskowych uposażeń zapraszam do lektury artykułu pt. Żołnierskie zarobki 2022 – fakty i mity, w którym kompleksowo przedstawiam kwestie uposażeń i dodatków przysługujących w po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny oraz podwyższeniu tzw. mnożnika kwoty bazowej.

Uposażenia wraz z dodatkami – wybrane stanowiska:

Chorąży (szef kompani) (grupa uposażenia – 8):

 • 12 lat służby – 6 697,60 zł brutto + dodatek służbowy od 45 do 75 zł brutto;
 • 15 lat służby – 6 877 zł brutto + dodatek służbowy od 45 do 75 zł brutto;
 • 20 lat służby – 7 176 zł brutto + dodatek służbowy od 45 do 75 zł brutto.

Chorąży (specjalista ds. cyberbezpieczeństwa lub krypto) (grupa uposażenia – 8):

 • 12 lat służby – 6 697,60 zł brutto + dodatek służbowy 450 do 2 100 zł brutto;
 • 15 lat służby – 6 877 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto;
 • 20 lat służby – 7 176 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto.

Dodatkowy jednorazowy dodatek roczny w wysokości od 100 do 620 procent miesięcznego dodatku służbowego – czyli od 450 do 13 020 zł brutto. 

Kapitan (dowódca kompani) (grupa uposażenia – 13B):

 • 12 lat służby – 7 672 zł brutto + dodatek służbowy od 75 do 300 zł brutto;
 • 15 lat służby – 7 877,50 zł brutto + dodatek służbowy od 75 do 300 zł brutto.

Kapitan (specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, krypto lub programista) (grupa uposażenia – 13 B):

 • 12 lat służby – 7 672 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto;
 • 15 lat służby – 7 877,50 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto.

Dodatkowy jednorazowy dodatek roczny w wysokości od 100 do 620 proc. miesięcznego dodatku służbowego – czyli od 450 do 13 020 zł brutto.

Major (radca prawny albo referent prawny) (grupa uposażenia – 14A)

 • 15 lat służby – 8.395 zł brutto + dodatek służbowy od 150 do 900 zł brutto;
 • 20 lat służby – 8.760 zł brutto+ dodatek służbowy od 150 do 900 zł brutto.

Major (szef zespołu - specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, krypto lub programista) (grupa uposażenia – 14A)

 • 15 lat służby – 8.395 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto;
 • 20 lat służby – 8.760 zł brutto+ dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto.

Dodatkowy jednorazowy dodatek roczny w wysokości od 100 do 620 proc. miesięcznego dodatku służbowego – czyli od 450 do 13 020 zł brutto.

Podpułkownik (dowódca batalionu) (grupa uposażenia – 15B):

 • 17 lat służby – 9 652,50 zł brutto + dodatek służbowy od 150 do 450 zł brutto;
 • 22 lata służby – 10 065 zł brutto + dodatek służbowy od 150 do 450 zł brutto.

Podpułkownik (szef wydziału - specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, krypto lub programista) (grupa uposażenia – 15B):

 • 17 lat służby – 9 652,50 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto;
 • 22 lata służby – 10 065 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto.

Dodatkowy jednorazowy dodatek roczny w wysokości od 100 do 620 proc. miesięcznego dodatku służbowego – czyli od 450 do 13 020 zł brutto.

Pułkownik (dowódca pułku) (grupa uposażenia – 16):

 • 22 lata służby – 11 272,80 zł brutto;
 • 25 lat służby – 11 550 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 1 500 zł brutto.

Pułkownik (dowódca jednostki – cyber/krypto/programowanie) (grupa uposażenia – 16)

 • 22 lata służby – 11 272,80 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto;
 • 25 lat służby – 11 550 zł brutto + świadczenie motywacyjne 1 500 zł brutto + dodatek służbowy od 450 do 2 100 zł brutto.

Dodatkowy jednorazowy dodatek roczny w wysokości od 100 do 620 proc. miesięcznego dodatku służbowego – czyli od 450 do 13 020 zł brutto.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze