Reklama

Armia i Służby

Europol ujawnia najnowsze trendy cyberprzestępczości

Fot. Europol
Fot. Europol

Rosnąca digitalizacja społeczeństw Europy przynosi wiele korzyści, ale jednocześnie prowadzi do coraz większej aktywności cyberprzestępców. Sytuacja ta wymaga od organów ściągania dostosowywania narzędzi, ekspertyz oraz działań do ciągle zmieniającej się sytuacji tak, aby efektywnie odpowiedzieć na wyzwania. Europol wraz z Eurojustem publikują trzeci wspólny raport identyfikujący główne trendy rozwoju cyberprzestępczości oraz główne wyzwania związane z walką z tym zjawiskiem.

W dokumencie wyodrębniono szereg wyzwań. Jednym z nich jest niedostępność informacji w prowadzonych postępowaniach przeciwko cyberprzestępcom. Zbieranie śladów cyfrowych, które są zostawiane przez napastników jest kluczowe. Raport wskazuje na problem z retencją danych, czyli przechowywaniem informacji przez dostawców usług internetowych (ISP) w różnych państwach UE. Niestety nie ma tu ujednolicenia, co utrudnia transgraniczne działania. Europol wraz z Eurojustem rekomendują stworzenie nowych ram prawnych na poziomie UE w tym obszarze. Eksperci z instytucji zwracają również uwagę na implementację technologii Carrier Grade Network Address Translation (CGN) na szeroką skalę przez dostawców usług internetowych, co utrudnia śledztwo i przede wszystkim znajdywanie przestępców. Ze względu na wyczerpywanie się puli adresów IPv4, technologia CGN wykorzystywana jest do dzielenia jednego publicznego IPv4 pomiędzy wielu użytkowników końcowych przez ISP. W raporcie wskazano również na konieczność ułatwienia w dostępie do bazy WHOIS (powszechnie dostępna baza danych o wszystkich domenach internetowych i ich abonentach). Obecny proces jest zbyt czasochłonny i obciążający biurokratycznie.

Europol zwraca również uwagę na problemy, który istnieją od dawna takie jak powszechne używanie VPNów, komunikatorów szyfrujących czy TORa. Autorzy rekomendują zaopatrzenie służb w odpowiedni zestaw narzędzi i technik, która umożliwiłyby walkę z wykorzystaniem szyfrowania przez kryminalistów.

Architektura cyberprzestrzeni powoduje, że cyberprzestępczość jest transgraniczna. Dlatego też, międzynarodowe środki są potrzebne do zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Autorzy zauważają, że poczyniono znaczny postęp w stosunku do raportu z 2017 roku. Kluczowe były tutaj decyzje o zwiększeniu współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w walkę z cyberprzestępczością oraz udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk poprzez takie platformy jak European Judicial Cybercrime Network czy Joint Cybercrime Action Taskforce.

Europol przewiduje również, że zwiększająca się cyfryzacja społeczeństwa może doprowadzić do sytuacji, w której klasyczne dowody zostaną zastąpione przez ich cyfrowej odpowiedniki oraz w której wszyscy przestępcy będą w jakimś stopniu używali Internetu do popełniania przestępstw. Autorzy sugerują, że podział na cyberprzestępczość oraz przestępczość klasyczna powoli się zaciera.

Reklama

Komentarze

    Reklama