Reklama

Armia i Służby

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa uroczyście otrzymało imię prof. Zdzisława Krygowskiego

Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (@ECSC_MIL)/Twitter
Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (@ECSC_MIL)/Twitter

19 października br. odbyła się uroczystość nadania Eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa imienia patrona, którym jest zasłużony dla matematyki i kryptologii prof. Zdzisław Krygowski. W trakcie wydarzenia odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą patronowi ECSC.

Uroczystość była zwieńczeniem Decyzji Nr 111 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie nadania imienia patrona Eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Weszła ona w życie 20 sierpnia br. po opublikowaniu dokumentu. 

Jako żołnierze i pracownicy Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa stajemy się spadkobiercami osiągnięć pana profesora Zdzisława Krygowskiego. To jest nasza historia, której pamięć będziemy pielęgnować.

czytamy w komunikacie ECSC

W wydarzeniu brała udział rodzina prof. Zdzisława Krygowskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, a także reprezentanci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy biorący udział w uroczystości mogli dokonać wpisów w księdze pamiątkowej ECSC. 

Kim był patron ECSC?

Jak informowaliśmy na łamach naszego portalu, prof. Zdzisław Krygowski urodził się 22 grudnia 1872 roku we Lwowie. Zmarł 10 sierpnia 1955 roku w Poznaniu.

W 1890 roku podjął studia na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je, zdając egzamin na nauczyciela matematyki oraz fizyki. Otrzymał również promocję na doktora nauk filozoficznych.

Następnie pracował w krakowskiej Wyższej Szkole Realnej oraz na Uniwersytecie Paryskim. W międzyczasie dalej się kształcił. Lata 1895-1896 spędził na stypendium w Berlinie.

Na początku XX wieku (1901 rok) rozpoczął działalność na Politechnice Lwowskiej. W 1908 roku został profesorem nadzwyczajnym, aby następnie uzyskać tytuł profesora zwyczajnego (1909). Co ważne, w latach 1917-18 był rektorem Politechniki. 

W 1919 roku prof. Zdzisław Krygowski postanowił związać się z nowo utworzonym Uniwersytetem Poznańskim (UP). Z kolei siedem lat później stanął na czele Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Rozszyfrować Enigmę 

W 1929 roku uczony przeprowadził, w ramach Wydziału Matematyki UP, tajny kurs kryptologii dla najzdolniejszych studentów. Jego organizacja była następstwem prośby skierowanej do profesora przez Biuro Szyfrów Wojska Polskiego, któremu zależało na poprawie zdolności wywiadowczych wymierzonych w Niemcy.

W przedsięwzięciu brało udział 20 studentów. Z całej grupy wybrano 3 najlepszych z najlepszych. Byli to: Marian Rejewski, Henryk Zygalski oraz Jerzy Różycki. Po kursie pracowali dla Biura Szyfrów Wojska Polskiego w Poznaniu, łamiąc niemieckie szyfry.

Jeden z nich szczególnie zasłynął w dziedzinie kryptologii. To Marian Rejewski, który dokonał przełomu, zauważając cykliczne struktury szyfrów Enigmy i tworząc metodę odtwarzania jej kluczy. 

Zadania Centrum 

Zadaniem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest podnoszenie zdolności żołnierzy oraz personelu wojskowego, co z kolei ma przełożyć się na rozwój Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni. Centrum pełni także rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki i wsparcia MON w umacnianiu współpracy krajowej i międzynarodowej. 

Jednostka organizacyjna podlegająca pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Odpowiada za kształtowanie kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.

„Ponieważ w XXI wieku cyberprzestrzeń stała się domeną operacyjną i areną dynamicznych działań, swoją działalność dedykujemy również wszystkim instytucjom, które odgrywają ważną rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa” - wskazuje ECSC w komunikacie.

Jesteśmy dumni, że nasze Centrum będzie realizowało swoje zadania pod patronatem tak wybitnej osobowości jaką był Pan Profesor Zdzisław Krygowski. Zobowiązujemy się kultywować chlubne tradycje naszego Patrona i za jego przykładem dzielić się wiedzą oraz pasją do nauki w służbie Ojczyzny.

podkreśla Paweł Dziuba, dyrektor ECSC

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Cyberptsd

    A będą też ordery, na przykład virtual militari za niszczenie PC-tów wroga?

Reklama