Reklama

Armia i Służby

ECSC będzie współpracowało z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

fot. ECSC/ materiały prasowe
fot. ECSC/ materiały prasowe

13 października br. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa podpisało deklarację współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Celem jest wspólne działanie na rzecz byłych żołnierzy, w tym weteranów i weteranów poszkodowanych podczas misji poza granicami państwa. 

Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych.

Centrum współpracuje także z instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Działa również na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.

Szkolenia dla weteranów

W ramach podpisanej deklaracji między obiema jednostkami, osoby o statusie weterana będą mogły brać udział w kursach oraz szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, organizowanych przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

„Chcemy, aby podpisana dzisiaj deklaracja współpracy była wyrazem naszego głębokiego szacunku i uznania dla weteranów, osób które narażały swoje zdrowie i życie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dzięki zawartemu porozumieniu będziemy mogli wykorzystać to, co jest domeną ECSC, czyli potencjał wiedzy eksperckiej, na rzecz budowania pasji i podnoszenia kompetencji żołnierzy z Centrum Weterana, w zakresie IT oraz szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa - skomentował dyrektor ECSC, Paweł Dziuba.

Centrum Weterana reprezentował Pan płk rez. Mariusz Pogonowski czasowo pełniący obowiązki Dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Na podst. informacji prasowej


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze