Reklama

Strona główna

Ambitne plany Ministerstwa Cyfryzacji na rok 2017

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji planuje w 2017 roku wdrożyć m.in. zabezpieczenie Systemu Rejestrów Państwowych oraz Koncepcję Rządowego Klastra Bezpieczeństwa - czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Arkadiusza Marchewki.

Poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka zgłosił interpelację na początku br. roku w związku z zakończeniem konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020.

W swojej interpelacji poseł prosił o przedstawienie wyników konsultacji społecznych oraz wskazanie źródeł finansowania działań związanych z realizacją strategii. Obawy posła wzbudza brak zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w projekcie budżetu na rok 2017.

Poseł Marchewka w swojej interpelacji zadał dwa pytania:

1) Z jakich powodów, w projekcie budżetu na 2017 rok, nie zabezpieczono odpowiedniej wysokości środków finansowych na realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa?

2) Jakie działania związane ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP zostaną zrealizowane w 2017 r.?

W odpowiedzi na interpelacje Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska napisała, że przedstawiciele Ministerstwa Obrony, MSWiA oraz innych instytucji prowadzą prace nad ostateczną wersją Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Minister tłumaczy, że prace nad strategią nie generują kosztów, dlatego w środkach zabezpieczonych w budżecie na 2017 r., ujęto w pierwszej kolejności inne działania. Przede wszystkim ma to być zabezpieczenie Systemu Rejestrów Państwowych przed potencjalnymi atakami, jako kluczowego zasobu będącego w posiadaniu Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj także: Ministerstwo Cyfryzacji na straży prywatności państw CETA

Ponadto minister dodała, że w ramach dostępnych środków opracowano m.in. Koncepcję Rządowego Klastra Bezpieczeństwa czyli stworzenia bezpiecznej architektury systemów teleinformatycznych państwa, umożliwiającej bezpieczne łączenie się podmiotów rządowych pomiędzy sobą oraz z siecią internetową. Dodatkowo toczą się prace nad Zintegrowanym System Bieżącego Zarządzania Bezpieczeństwem Cyberprzestrzeni. Pozwoli to na objęcie monitorowania i korelację zdarzeń kluczowych usług informatycznych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania państwa, obywateli i przedsiębiorców. Oba przedsięwzięcia mają zostać wdrożone pod koniec 2017 roku.

W 2017 roku zaplanowano również wykonanie testów interoperacyjności podsystemów łączności, mających wejść w skład Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym oraz osiągnięcie gotowości operacyjnej schematy oceny i certyfikacji w ramach Krajowego Systemu Oceny i Certyfikacji wyrobów sektora technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Minister dodała, że powyższe działania zostaną uwzględnione w szczegółowym planie zadań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Dokument ten ma uwzględnić sposób finansowania poszczególnych założeń. Koszty niezbędne do poniesienia w związku wdrożeniem strategii zostaną ujęte w planach finansowych podmiotów realizujących poszczególne zadania. Ponadto w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie uruchomiony program, z którego zostanie sfinansowana część przedsięwzięć określonych w ww. planie.

Reklama

Komentarze

    Reklama