Reklama

Strona główna

Wojsko kupi trenażery systemów rozpoznania elektronicznego

  • Fot. U.S. Coast Guard

Inspektorat uzbrojenia ogłosił plan rozpoczęcia dialogu technicznego dotyczącego „Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica”. Dialog ma odbyć się w okresie lipiec-sierpień 2017, natomiast zgłoszenia należy złożyć w terminie do 16.06.2017 roku. 

Stacje PRP-25 Gunica produkowane przez PIT-RADWAR tworzą pasywny system rozpoznania elektronicznego (ELINT) który umożliwia zautomatyzowane wykrywanie, rozpoznanie, namierzanie, monitorowanie i śledzenie źródeł emisji, w zakresie częstotliwości od 0,5 GHz do 18,0 GHz.

Obejmuje to możliwość wykrywania systemów emisji radioelektronicznych wszelkich statków powietrznych i morskich oraz platform lądowych z dystansu zależnego od mocy urządzeń i czynników atmosferycznych. Na system PRP-25 Gunica składają się stacja wiodąca Gunica-M i stacje boczne Gunica-S, co umożliwia pozycjonowanie źródeł emisji metodą TDoA (Time Difference of Arrival) oraz metodą triangulacyjną.

Gunica
System rozpoznania pasywnego PRP-25 (GUNICA). Fot. www.pitradwar.com

Trenażer obsługi stacji rozpoznania PRP-25 ma składać się ze stanowiska instruktorów posiadającego możliwości śledzenia, zapisu, planowania i modyfikacji warunków szkolenia oraz czterech wiernie odwzorowanych stacji systemu: jednej wiodącej stacji Gunica-M i trzech stacji Gunica-S.

Odwzorowane muszą być zarówno warunki pracy jak i rozmieszczenie komponentów systemu Gunica w każdej ze stacji trenażera, który musi umożliwiać zarówno szkolenie w zakresie wykrywania, identyfikacji, pozycjonowania i śledzenia źródeł emisji jak również procedur związanych z obsługą i diagnostyką systemu PRP-25.

Powinien też symulować współpracę ze Zautomatyzowanym Systemem Dowodzenia i Kierowania Środkami rozpoznania radioelektronicznego (ZSDiKRE) Wołczenica. Trenażer ma mieć charakter obiektu stałego rozlokowanego w ramach ośrodka szkoleniowego Wojska Polskiego. 

Komentarze