Reklama

Polityka i prawo

Światowe Dni Młodzieży bezpieczne także w cyberprzestrzeni

  • Ćwiczenie "Blue flag 2019" / Fot.iaf.org.il

Rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji poinformował, że w trakcie Światowych Dni Młodzieży zarejestrowano 36 zgłoszeń. Nie były to jednak poważne incydenty teleinformatyczne, które mogłyby wpłynąć na przebieg Światowych Dni Młodzieży.

Przed Światowymi Dniami Młodzieży, premier Beata Szydło podniosła stopień alarmowy dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej do poziomu BRAVO-CRP. Jest to drugi stopień w czterostopniowej skali. Równolegle wprowadzono ogólny stopień alarmowy ALFA. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 96 z dnia  19 lipca 2016 r. - okres obowiązywania stopni alarmowych skończył się 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 23:59.

Stopień BRAVO-CRP zostaje wprowadzony w przypadku "zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany." Organy administracji publicznej muszą w takim przypadku zapewnić „gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przed administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego, wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania”.

Czytaj też: Jak wywołać panikę w Internecie przed Światowymi Dniami Młodzieży

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama