Reklama

Social media

Wspólnota międzynarodowa będzie walczyć z atakami ransomware

Fot. Biały Dom
Fot. Biały Dom

USA, Unia Europejska i 30 innych krajów będzie wspólnie działać na rzecz ograniczenia zagrożeń ze strony ransomware i zwalczać aktywność cyberprzestępców na całym świecie – to podsumowanie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez prezydenta Joe Bidena. Plan obejmuje między innymi aktywną wymianę informacji na temat cyberzagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ransomware.

Na początku października br. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział zorganizowanie międzynarodowej konferencji w sprawie przeciwdziałania atakom typu ransomware.

Konieczna reakcja

Dwudniowa konferencja odbyła się w połowie października z udziałem kilkudziesięciu krajów na świecie, jednak do udziału w niej nie zostały zaproszone Rosja i Chiny z uwagi na fakt, że oba te kraje są posądzanie w największym stopniu o inspirowanie i kontrolowanie ataków z użyciem ransomware.

Przedstawiciele USA, Unii Europejskiej i 30 innych państw zobowiązali się do ograniczenia ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware i zabezpieczenia systemu finansowego przed nadużyciami w celu zakłócenia ekosystemu, nazywając je eskalującym, globalnym zagrożeniem bezpieczeństwa o poważnych konsekwencjach dla gospodarki i bezpieczeństwa.

„Od złośliwych operacji przeciwko lokalnym dostawcom usług zdrowotnych, które zagrażają opiece nad pacjentami, do tych skierowanych przeciwko firmom, które ograniczają ich zdolność do dostarczania paliwa, artykułów spożywczych lub innych towarów dla społeczeństwa, ransomware stanowi znaczące ryzyko dla infrastruktury krytycznej, podstawowych usług, bezpieczeństwa publicznego, ochrony konsumentów i prywatności oraz dobrobytu gospodarczego” – stwierdzono w komunikacie po konferencji.

Wspólne działania

Według uczestników konferencji oczekuje się podjęcia wysiłków na rzecz zwiększenia odporności sieci poprzez przyjęcie dobrych praktyk w zakresie higieny cybernetycznej, takich jak stosowanie silnych haseł, zabezpieczanie kont za pomocą uwierzytelniania wieloczynnikowego, okresowe tworzenie kopii zapasowych danych w trybie offline, utrzymywanie aktualnego oprogramowania oraz oferowanie szkoleń w celu zapobiegania klikaniu podejrzanych linków lub otwieraniu niezaufanych dokumentów.

Oprócz promowania wymiany informacji o incydentach między ofiarami oprogramowania ransomware a odpowiednimi organami ścigania i zespołami reagowania na incydenty cybernetyczne (CERT), inicjatywa ma na celu usprawnienie mechanizmów wprowadzonych w celu skutecznego reagowania na takie ataki, a także przeciwdziałanie nadużywaniu infrastruktury finansowej do prania pieniędzy z tytułu okupu.

Wspólny dokument o współpracy wydali ministrowie i przedstawiciele m.in. Australii, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Czech, Dominikany, Estonii, Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Kenii, Litwy, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Nigerii, Republiki Korei, Rumunii, Singapuru, RPA, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA, a także Polski.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama