Rozpoczęcie rekrutacji do Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego

29 kwietnia 2019, 15:22
1200px-Contemporary_Computer_Lab
Fot. PurchY0/Wikimedia Commons/CC 3.0

We wtorek 30 kwietnia o godz. 13:45 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2) Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zainauguruje rekrutację do Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Podczas spotkania szef MON powoła również dyrektora nowo utworzonego liceum.

Na początku lutego br. minister obrony narodowej, w ramach zapowiedzianej koncepcji budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni i działań związanych z rozwojem w zakresie cyberbezpieczeństwa, ogłosił  utworzenie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, które rozpocznie działalność już 1 września 2019 r.

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne to nowatorski i bezprecedensowy w skali kraju projekt, realizowany pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. Szkoła ma za zadanie przygotować najlepszych kandydatów do Wojskowej Akademii Technicznej na kierunki: informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. W liceum realizowany będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Pierwszym językiem obcym, nauczanym w zwiększonej liczbie godzin, będzie język angielski, natomiast drugim – język niemiecki. W szkole prowadzone będą także zajęcia z edukacji wojskowej oraz w zwiększonym wymiarze zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia będą odbywały się przy ścisłej współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Współpraca z instytucjami czuwającymi nad cyberbezpieczeństwem Polski pozwoli stworzyć nowoczesne i przyjazne warunki do uzyskania przez uczniów wyjątkowych kwalifikacji oraz odkrywania pasji badawczych pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji.

W całym okresie nauki, bez względu na miejsce zamieszkania, uczniowie będą zakwaterowani w internacie, obowiązkowe będzie także umundurowanie. W związku z tym zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz opieka lekarska będą nieodpłatne.

Kandydatami do liceum mogą być absolwenci zarówno 8-letnich szkół podstawowych, jak 
i gimnazjów, którzy wykazują predyspozycje z obszaru przedmiotów ścisłych, gotowość do intensywnej nauki oraz posiadają bardzo dobry stan zdrowia. W pierwszym roku działalności WOLI zostaną utworzone dwa oddziały – jeden dla absolwentów gimnazjum i jeden dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Każdy oddział liczyć będzie nie więcej niż 25 uczniów.

Przyjmowanie wniosków rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 potrwa do 20 maja.Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia dziecka (umożliwiający uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego i sporcie szkolnym).
  • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez liceum.

W kolejnych etapach rekrutacji odbędzie się próba sprawności fizycznej i wyłonienie najlepszych w oparciu o wyniki egzaminów po szkole podstawowej (gimnazjum), oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego wymienione na świadectwie ukończenia odpowiedniej szkoły oraz indywidualne osiągnięcia kandydata (olimpiady, konkursy, zawody wiedzy, aktywność społeczna).

Szczegółowe informacje, warunki i terminarz rekrutacji dostępne są na stronie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. 

Źródło: Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Autor komentarza
poniedziałek, 29 kwietnia 2019, 20:32

Przyszłą globalną cyberwojnę wygra ta armia, która jako pierwsza całkowicie oddzieli zdolności informatyczne od sprawności fizycznej. A u nas dalej będzie ważniejsze, kto ile potrafi wykonać pompek.

W zdrowym ciele...zdrowy duch!
środa, 22 maja 2019, 15:59

Nie chodzi o ilość pompek, ani nawet sprawność szeregowca piechoty, tylko pewien poziom zdrowia- kondycji fizycznej, który przekłada się na wydajność umysłową i lepsze dostosowanie do ewentualnego pełnienia służby w warunkach extraordynaryjnych (co w przypadku ziszczenia się wspomnianej globalnej cyber wojny będzie oczywiste).

Grzegorz
sobota, 4 maja 2019, 20:23

Po 30 latach pracy z komputerem żałuję że też tak kiedyś myślałem. Zwyrodnienia kręgosłupa bardzo bolą a poza rehabilitacją nie ma na to lekarstwa. Aktywność fizyczna powinna być wpisana do codziennej higieny osobistej jak mycie zębów.

Tweets CyberDefence24