Reklama

Polityka i prawo

Rośnie zagrożenie cyberatakami dla lotnictwa cywilnego

  • Satelita włoskiej konstelacji Cosmo-SkyMed. Ilustracja: ESA

Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO) poinformował na forum ONZ, że rosnące uzależnienie branży lotniczej od technologii informacyjnych zwiększa ryzyko cyberataków. 

Dr Fang Liu sekretarz generalny ICAO, na specjalnym spotkaniu zwołanym przez Komitet ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), podkreślił kluczowe priorytety, które należy zrealizować w celu zmniejszeniu zagrożeń terrorystycznych dla międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Jednym z rosnących zagrożeń jest coraz powszechniejsze użycia nowoczesnych technologii informacyjnych.

Rosnące uzależnienie od technologii informacyjnych, we wszystkich dziedzinach lotnictwa naraża nas na dodatkowe cyberataki.

Dr Fang Liu, Sekretarz generalny ICAO

 Jego zdaniem musimy być przygotowaniu na przeciwdziałanie tym zagrożeniom i podjąć odpowiednie działania mające na celu odstraszenie atakujących oraz lepsze wykrywanie ataków.

W myśl realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2309, mówiącej o zagrożeniach dla pokoju i bezpieczeństwa spowodowanymi atakami terrorystycznymi, powinno wymagać się aby władze państw członkowskich ds. bezpieczeństwa lotniczego miały wystarczający dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach, dlatego konieczna jest tutaj szybka i efektywna wymiana danych.

Na koniec, Dr Liu podkreślił znaczenie państw uczestniczących w globalnych wysiłkach w zakresie budowania i wzajemnej pomocy w kwestiach technicznego bezpieczeństwa.

 

Komentarze