Reklama

Polityka i prawo

Przyszłość Ministerstwa Cyfryzacji

Fot. Cyberdefence24.pl
Fot. Cyberdefence24.pl

Poseł Adam Andruszkiewicz w formie interpelacji poselskiej nr 11823 zadał pytania Minister Cyfryzacji Annie Streżyńskiej. Pytania Andruszkiewicza dotyczyły głównych celów i planu działania Minister Cyfryzacji i podległego jej resortu na rok 2017.

Poseł Adam Andruszkiewicz do Sejmu VIII kadencji wszedł z listy komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15, a maju 2016 r. wystąpił z Ruchu Narodowego i wspólnie z m.in. z Rafałem Ziemkiewiczem, Markiem Jakubiakiem oraz Sylwestrem Chruszczem utworzył Stowarzyszenie Endecja, w którym w grudniu 2016 objął funkcję prezesa.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na interpelację odpowiedziała, że główne cele na bieżący rok zostały wskazane w Planie Działalności Ministra Cyfryzacji, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MC. Ponadto priorytety resortu na najblizsze miesiące przedstawione zostały podczas konferencji prasowej z udziałem premier Beaty Szydło. Obejmują one oszczędność czasu i wpływ na wygodę obywateli, wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu, wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej, a także realne oszczędności dla państwa. Przykładem usług, które wkrótce będą dostępne online w udoskonalonej formie jest złożenie wniosku o dowód osobisty. W 2017 roku może z tego skorzystać ponad 8 mln obywateli wymieniających dowody. Dodatkowo ministerstwo we współpracy z MEN pracuje nad tym, by osoby zapisujące dzieci do szkoły, mogły to zrobić elektronicznie.

Czytaj też: MC: Zbyt szczegółowe regulacje zaszkodzą rozwojowi 5G

Wśród głównych zadań Ministerstwa Cyfryzacji szefowa resortu wymieniła również koordynację zarządzania rządowego IT, cyberbezpieczeństwo, większą dostępność usług dla obywatela. Resort stawia sobie za zadanie wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu oraz wspieranie rozwoju cyfrowego i generowanie realnych oszczędności dla państwa. Najważniejsze zadanie to zarządzenie państwowymi systemami informatycznymi. To obszar bardzo ważny, dlatego, że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, a także wspierają w ogóle gospodarczy rozwój kraju i rozwój sprawności państwa jako takiego.

Ponad 3 mld zł zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu i likwidację tzw. białych plam. Ponad 80% gospodarstw domowych objętych inicjatywą znajduje się w małych miejscowościach, o liczbie ludności poniżej 5 tys. mieszkańców. Ponad 53% tych gospodarstw znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, do których internet do tej pory nie docierał. Inwestycje w szerokopasmowy internet zostaną dofinansowane ze środków europejskich. Inwestycje te są ściśle związane z tworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która obejmie wszystkie polskie szkoły i zapewni w nich cyberbezpieczeństwo. Sieć będzie zapewniała dostęp do zaawansowanych materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-dzienniczka i tym podobnych produktów. Już w tym roku w edukację dzieci na obszarach wiejskich w zakresie kodowania zainwestowano 124 mln zł. Będzie to kontynuowane. Minister Cyfryzacji podkreśla, że dotyczy to również dokształcania nauczycieli i trenerów.

W kwestii dotyczącej polityki kadrowej resortu, minister Streżyńska odpowiada, że zatrudnienie w MC jest dostosowywane do aktualnej struktury organizacyjnej. Ostatnia zmiana w tym zakresie miała miejsce w lutym br., a jej skutkiem było utworzenie w ministerstwie nowych komórek organizacyjnych oraz zmiana kompetencji poszczególnych departamentów. Obecnie trwają prace związane z zapewnieniem kadry do komórek organizacyjnych Pionu IT oraz nowoutworzonych departamentów.

Czytaj też: MC: Katalog nowych usług cyfrowych do końca tego roku

 

Reklama

Komentarze

    Reklama