Reklama

Polityka i prawo

MC: Zbyt szczegółowe regulacje zaszkodzą rozwojowi 5G

Fot. MC / domena publiczna
Fot. MC / domena publiczna

Debata orientacyjna ministrów na temat inwestycji na jednolitym rynku stanowiła główny punkt posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu, 9 czerwca br. Ministrowie ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego zastanawiali się, jak zapewnić inwestorom w Unii Europejskiej większą przewidywalność prawną i inwestycyjną. Kontekst dla dyskusji stanowił trwający aktualnie przegląd ram prawnych Unii Europejskiej dla sektora łączności elektronicznej.

Podczas debaty Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podkreślił, że należy zapewnić odpowiednie ramy dla inwestycji na rynku telekomunikacyjnym w UE, tworząc jasne i przejrzyste przepisy. 

Inwestycje powinny być oparte o dwa filary: inwestycje prywatne i te wspierane środkami publicznymi. Wsparcie dla inwestycji oznacza także zwiększenie efektywności instrumentów związanych z pomocą publiczną.

Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 

Zwrócił także uwagę, że zbyt daleko posunięta harmonizacja i centralizacja w zakresie gospodarki widmem radiowym nie doprowadzą do rozwiązania aktualnych problemów występujących na rynku telekomunikacyjnym w UE.

Czytaj też: MC: Katalog nowych usług cyfrowych do końca tego roku

Minister położył też nacisk na znaczenie nadchodzących systemów 5G dla gospodarki i społeczeństwa. Ponieważ nie można na tym etapie rozwoju systemów 5G stwierdzić, jakie ramy regulacyjne będą najbardziej odpowiednie dla przyspieszenia ich rozwoju.

Nie można zatem pozwolić, aby zaproponowane przez Komisję Europejską zbyt szczegółowe regulacje zaszkodziły wczesnemu rozwojowi 5G w Europie, a w konsekwencji- utrudniły Europie objęcie pozycji globalnego lidera tej technologii.

Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 

Podczas Rady przyjęto także dwa raporty z postępu prac: na temat projektu Europejskiego Kodeksu Łączności ‎Elektronicznej oraz projektu rozporządzenia ws. ochrony prywatności w sieciach łączności elektronicznej. 

Rada UE zaakceptowała także podejście ogólne odnośnie projektu rozporządzenia ws. transgranicznych dostaw paczek.

Ponadto ministrowie zapoznali się z prezentacjami Komisji Europejskiej dotyczącymi, m.in. Jednolitego Rynku Cyfrowego, roamingu oraz cyberbezpieczeństwa.

Na marginesie posiedzenia Rady Krzysztof Szubert spotkał się również ze swoimi odpowiednikami z Estonii, Szwecji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii oraz Irlandii. Spotkania te służyły zbliżeniu poglądów dotyczących perspektyw rozwoju jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej.

 

Komentarze