Premier ustanowił Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

21 marca 2018, 08:38
Mateusz-M
Fot. Kancelaria Premiera/Flickr/Domena publiczna

Premier Matuesz Morawiecki rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 roku ustanowił Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. Pełnomocnikiem zostanie sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań oraz realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

  • analiza i ocena stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale organów administracji rządowej oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działających w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym;
  • opracowywanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • prowadzenie i koordynowanie działań prowadzonych przez organy administracji rządowej mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu;
  • inicjowanie krajowych ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa

Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Działalność pełnomocnika będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony

 Utworzenie Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa jest realizacją postulatu o stworzeniu stanowiska odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo ponad istniejącymi strukturami ministerialnymi. W założeniu ma to pomóc uniknąć konfliktu kompetencji oraz walki politycznej pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Obecnie najwięcej do powiedzenia w tej kwestii miały MON, MC i MSWiA.

Ponadto jest jasnym sygnałem, która instytucja będzie dominował w Polsce jeśli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa. Wcześniej w tym kontekście mówiono o Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Obrony. Zapowiedź, że Pełnomocnikiem zostanie osoba z MONu jednoznacznie przesądza o tym kto będzie miał najwięcej do powiedzenia. MON dysponuje o wiele większymi zasobami finansowymi niż Ministerstwo Cyfryzacji, które obecnie znajduje się w fazie przejściowej i pozostaje bez ministra.

Zasadnym pytaniem jest czy to MON powinien być liderem na polu cyberbezpieczeństwa, które przede wszystkim ma charakter cywilny. Może to utrudnić współpracę z sektorem prywatnym, która jest tutaj absolutnie kluczowa. Są jednak państwa takie jak Łotwa, gdzie to właśnie MON jest instytucją dominująca.

Z oceną decyzji o powołaniu Pełnomocnika trzeba się jednak wstrzymać. Po pierwsze nie wiadomo kto nim zostanie i jakimi kompetencjami osoba ta będzie dysponować. Po drugie nie wiadomo jak w praktyce będzie funkcjonował i jaki wpływ będzie miał na decyzje rządu i działania instytucji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

KomentarzeLiczba komentarzy: 4
TowariszczJacho
piątek, 23 marca 2018, 13:34

Kolejna bardzo dobra decyzja, wręcz genialna, a czy ten Pełnomocnik Eksperckiego Rządu wie chociaż co oznaczają słowa \"Confusion and diffusion\" lub do jakiego obszaru zaliczyć FakeNews a może chociaż rozumie na czym polega bezpieczeństwo BlockChain ... że o kryptowalutach nie wspomnę. Czy Pan Premier zdaje sobie sprawę, jaką wagę ma rynek produktów ICT ? a może zna szacunkowe liczby dotyczące Cyber-sec market na lata 2017-2021 - gdyby był problem to jest to jakieś 850MLD USD ? Bez uwzględniania BlockChain i Kryptowalut ... Czyli raczej nie ma co się starać ... o jakieś tam drobne ... lepiej dla innowacyjności i gospodarki będzie jak się zorganizuje 2000+ na Każde Dziecko wówczas i program Mieszkanie + ... ruszy, bo w końcu Rodziny uzyskają zdolność kredytową ... najlepiej we Frankach ...

ktos
czwartek, 22 marca 2018, 12:31

Fajnie kolejny stolek. Rozumiem jakby powolano specjalna grupe hackerow majacych analizowac ruch w sieci i odpierac ataki... to by poprawilo bezpieczenstwo kraju. Zamiast tego mamy stolek. Analogicznie proponuje powolac pelnomocnika rzadu na wypadek ataku Gwiazdy Śmierci. To zabezpieczy nas przed atakiem Imperium :)

Xavier
środa, 21 marca 2018, 16:41

Podporządkowanie cyberbezpieczeństwa jednemu ministerstwu nigdy nie będzie służyło idei transekterowości, a tym samym budowie systemu. Powołanie agencji bezpośredni podległej pod PRM to jest właściwe rozwiązanie (Izrael, Francja).

Panie premierze USA zabezpiecza technologie a my gdzie ustawa.
środa, 21 marca 2018, 11:27

Najpierw należy mieć wywiad zagraniczny samo cyber niewystarczające. Rosja szkoli 160 tys rocznie przyszłych żołnierzy służb specjalnych i specjalistów którzy poparci kapitałem przenikają do firm stanowisk państwowych ,oraz wojskowych.Czy też duzych koncernów międzynarodowych przejmujących strategiczne firmy państwowe. Czy ktoś policzył ile kapitału Rosji jest WSK ,Augusta Wesland,Leonardo może nie bezpośrednio ale pośrednio.Wszystkie zakłady w Polsce wykupione mają wykonczycz polski przemysł i pozbawić szanse na modernizację oraz uniezależnienie się od obcego kapitału. Mało tego wyprowadzane sa dotacjie na badania przez zagraniczne podmioty gdzie państwo pozwala na wyprowadzanie knows how. 500 plus to pikuś same Niemcy powiedziały jawnie że z dotacji polskich opracowań i dotacji w 80% wraca do Niemiec w gotowych projektach. W normalnym państwie firmy z gotowych technologi z dotacji płacą prowizje i państwo zabezpiecza dla własnego kraju projekty strategiczne.

Tweets CyberDefence24