Reklama

Strona główna

Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych udostępniony przez UKE

  • Fot. Maureen/flickr.com

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował  „Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet”.

Jak podkreśla UKE dostrzegając zagrożenia w szeroko rozumianej cyberprzestrzeni, istotne jest  propagowanie zasad bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

Realizując powyższe, przedstawia „Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet”, który stanowi uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie przedstawionego w 2015 roku na stronie internetowej Urzędu materiału edukacyjnego pt. „Poradnik bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni”.

Publikowany poradnik jest dedykowany szerokiej grupie konsumentów korzystających z usług elektronicznych, a zawarte w nim informacje dotyczą najczęstszych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń mobilnych, połączonych z Internetem. Opisano w nim skutki zagrożeń, możliwe do zastosowania zabezpieczenia oraz dobre praktyki rekomendowane użytkownikom, pozwalające lepiej zrozumieć zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Reklama

Komentarze

    Reklama