Reklama

Polityka i prawo

Zgłoś swój projekt! Konsultacje publiczne dotyczące dyrektywy NIS

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i rewizji dyrektywy NIS. Propozycje zmian może zgłosić każdy w nieprzekraczalnym terminie do 2 października. 

Pełna nazwa konsultowanego dokumentu to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Każdy ma wpływ

To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących cyberekosystem całej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Dyrektywa NIS w Polsce została wdrożona w 2018 roku w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Uruchomione właśnie przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat samej dyrektywy, doświadczeń z jej wdrożenia i funkcjonowania oraz propozycji zmian.

Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które dyrektywa NIS ma bezpośredni wpływ, czyli organów właściwych (nadzorujących dany sektor gospodarki), operatorów usług kluczowych, czy dostawców usług cyfrowych.

Wystarczy przesłać opinię

Do wyrażenia swojego stanowiska Komisja Europejska zachęca także przedsiębiorców z innych ważnych sektorów (spoza zakresu objętego dyrektywą), stowarzyszenia handlowe, środowiska akademickie, specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa oraz organizacje konsumenckie. 

W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkie osoby i podmioty, dla których ważne jest cyberbezpieczeństwo, do wzięcia udziału w konsultacjach. Szczególnie ważny głos należy do operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w Polsce. "Liczymy na Państwa aktywny udział" - zachęca resort cyfryzacji.

Uwagi można zgłaszać do 2 października 2020 roku poprzez formularz online, dostępny na stronie Komisji Europejskiej. Tam także znajdują się informacje o szczegółach inicjatywy KE.

UWAGA: Komisja Europejska w pierwszej kolejności opublikowała kwestionariusz w wersji angielskiej. Jednak w ciągu najbliższych kilku tygodni udostępniony zostanie także w językach narodowych państw UE. Zatem już teraz można przekazać swoje uwagi w języku angielskim lub poczekać do momentu opublikowania kwestionariusza w wersji polskiej. 

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Komentarze