Reklama

Polityka i prawo

Zakończenie konsultacji obszarów białych NGA

FOT. TMTHETOM/COMMONS.WIKIMEDIA/ CC 4.0
FOT. TMTHETOM/COMMONS.WIKIMEDIA/ CC 4.0

31 lipca zakończyły się kolejne konsultacje społeczne obszarów białych NGA, w ramach których operatorzy mogli zgłaszać plany inwestycyjne w nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową.

Konsultacje prowadzone były w celu zdobycia wiedzy o obszarach, na których operatorzy wybudują sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków własnych w ciągu najbliższych 3 lat. Takie obszary nie mogą zostać wyznaczone do objęcia zasięgiem projektów, dofinansowanych środkami I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W tegorocznych konsultacjach operatorzy zgłosili 666 planów, w ramach których zadeklarowali objęcie zasięgiem 369 320 białych punktów adresowych, w tym 413 lokalizacji szkół. Poza 17 zgłoszeniami operatorzy zamierzają realizować swoje inwestycje w technologiach opartych o światłowód do domu.

Zgłoszone plany będą teraz oceniane pod względem wiarygodności przez międzyinstytucjonalny zespół, działający przy Ministrze Cyfryzacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama