Polityka i prawo

Wyciek danych z platformy telemedycznej. UODO bada sprawę

fot. orzalaga / pixabay
fot. orzalaga / pixabay

Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmuje się sprawą naruszenia ochrony danych osobowych od Telmedicin sp. z o.o. - firmy odpowiedzialnej za platformę telemedyczną oraz zdalne konsultacje z lekarzami różnych specjalności. 

Jak informuje UODO luka w zabezpieczeniach w jednym z podsystemów, odpowiedzialnym za obsługę rozmów głosowych, spowodowała, że osoba nieuprawniona przez krótki czas mogła mieć nieuprawniony dostęp do numeru telefonu użytkownika, a jeśli konsultacja zawierała nagranie audio również – możliwość jego pobrania.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu spółka usunęła błąd, blokując działanie podsystemu - bez innych konsekwencji dla zachowania ciągłości obsługi klientów - wskazuje UODO. Ponadto administrator zabezpieczył dane przed nieuprawnionym dostępem - stwierdza urząd.

Jak podkreśla Urząd Ochrony Danych Osobowych, zaistniały incydent może skutkować utratą poufności danych osobowych pacjentów, które są chronione tajemnicą zawodową.

Sprawa incydentu jest obecnie analizowana przez Urząd. 

Komentarze